Stora Enso slutför förvärvet av majoriteten av förpackningsföretaget Inpac International i Kina och Indien

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2011-07-28 kl 17.00 EET

Stora Enso har slutfört förvärvet av 51 % i det kinesiska förpackningsföretaget Inpac International enligt vad som meddelades den 27 oktober 2010. Inpac har ett företagsvärde på 80 MEUR. Stora Enso köper även marken och fastigheterna vid Inpacs produktionsanläggning i Qian'an i norra Kina för cirka 13 MEUR.

Resultatet för den nya affärsenheten Inpac kommer att redovisas under Stora Ensos segment Industrial Packaging från och med tredje kvartalet 2011.

För ytterligare information, v g kontakta:
Mats Nordlander, EVP, Packaging and Asia Pacific, tel +46 1046 72703
Jonas Nordlund, Communications Director, tel +46 1046 71663

Ett tidigare börsmeddelande om förvärvet av Inpac International finns på www.storaenso.com/press

  • 27 oktober 2010: Stora Enso förvärvar majoriteten av förpackningsföretaget Inpac International i Kina och Indien

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso är den globala nytänkaren i förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera