Stora Enso slutför framgångsrikt återköp av obligationslån

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2016-06-14 kl. 16.00 EET

Efter Stora Ensos obligations- och uppköpsmeddelande från den 7 juni 2016 har Stora Enso framgångsrikt genomfört ett återköp till ett nominellt värde av 284 554 000 EUR av en obligation med förfall 2018 och till ett nominellt värde av 67 389 000 EUR av en obligation med förfall 2019 som emitterades 2012.

Priset för transaktionen av obligationerna med förfall 2018 är baserat på en interpolerad ränta motsvarande mid-swaps +35 räntepunkter, vilket tyder på en avkastning på 0,184 % och en köpeskilling om 108,435. Priset för obligationerna med förfall 2019 är baserat på en interpolerad ränta motsvarande mid-swaps +90 räntepunkter, vilket tyder på en avkastning på 0,746 % och en köpeskilling om 112,765. Likviddagen för transaktionen blir den 16 juni 2016.

Den negativa effekten på Stora Ensos finansnetto under andra kvartalet 2016 kommer att vara 34 MEUR.

Transaktionerna genomfördes gemensamt av Deutsche Bank, JP Morgan och Nordea Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Ros, koncernens finansdirektör, tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 2046 21242

Börsmeddelandet om Stora Ensos uppköpserbjudande som publicerades den 7 juni 2016 finns tillgängligt på storaenso.com/press 

Stora Ensos resultat för andra kvartalet kommer att publiceras den 21 juli 2016. 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomassa, trä och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och omsättningen uppgick 2015 till 10,0 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:

Martin Ros
koncernens finansdirektör
tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 2046 21242

Prenumerera