Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för första kvartalet 2012 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-24 kl 13.01 EET

“Resultatutvecklingen under första kvartalet överensstämde sammantaget med den prognos vi gjorde i februari. Avkastningen på sysselsatt kapital var dock lägre än kapitalkostnaderna, vilket understryker vikten av att ständigt förbättra vårt kostnadsläge och operativa resultat. Förutom den förväntade prispressen och det faktum att minskningen av de rörliga kostnaderna endast långsamt förbättrat vårt resultat hade vi även operativa problem vid flera av våra bruk, till exempel vid de nordiska bruken inom affärsområdet Biomaterials. Det positiva är att vi kan hantera utmaningarna själva, i stället för att endast vänta på att de yttre förutsättningarna ska förbättras.

“De tidigare aviserade planerna på effektiviseringsåtgärder i angivna affärsområden – inom journalpapper, effektivisering av underhållsverksamheten och en allmän översyn vid svenska bruk – fortsatte under första kvartalet. Det är viktigt att insatserna visar vägen för varje affärsområde och varje bruk, och ju förr desto bättre.

”Vår kassagenerering, inberäknat ytterligare förbättring av rörelsekapitalet, var fortsatt relativt stark, med förbättrad och mycket stark likviditet. Att hålla våra kassageneratorer i full gång har varit och förblir ett av de viktigaste målen för att kunna finansiera våra tillväxtsatsningar i Uruguay och Kina. Jag är väldigt entusiastisk över vårt senaste investeringsbeslut att bygga ett integrerat konsumentkartong- och massabruk i världsklass i Kina. Bruket ska använda sig av lokalt producerade förnybara råvaror och vara till nytta för lokala kinesiska konsumenter på en av världens snabbast växande marknader. Båda dessa aviserade investeringar är viktiga steg när vi ska omvandla vårt företag till ett värdeskapande företag för förnybara material på marknader med betydande tillväxt. Det här är en resa som kommer att ta flera år, men vi är på god väg, och planerar bara öka förändringstakten.”

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera