Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för första kvartalet 2014 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-04-23 kl. 13.01 EET

”Vårt resultat för första kvartalet är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättras. Inte nog med att vi i huvudsak slutförde den utlovade kostnadsminskningen på 200 MEUR jämfört med 2012 (exklusive effekter från kapacitetsminskningar) tre månader före utsatt tid, utan vi fick också se en förbättring i nästan alla av våra verksamheter. Detta, i kombination med ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten på årsbasis, om än i ett säsongsmässigt svagt kvartal, fortsätter att vara grunden i vår förändringsstrategi.

”Med en avkastning på operativt kapital på 15 % hade både Renewable Packaging och Building and Living ännu ett starkt kvartal. Printing and Reading förbättrade också sitt resultat jämfört med föregående år både när det gäller operativt rörelseresultat, med stöd av lägre avskrivningar, och operativ EBITDA till följd av kostnadsminskningar och nedläggningar av kapacitet. Slutligen är Biomaterials, vars operativa rörelseresultat var jämförbart med förra året på grund av enstaka markförsäljningar för ett år sedan, efter en lång väntan redo att starta massabruket Montes del Plata så snart man har erhållit drifttillstånd från den uruguayska miljömyndigheten Dinama. I Kina är den första fasen i implementeringen av projektet med konsumentkartongbruket i full gång och vi ser fram emot att kunna lägga dess intäkter och marginaler till vår portfölj två år från nu.
Vi rör oss med andra ord framåt på vår långa omvandlingsresa.

”Under tiden vi bygger vår framtid på nya tillväxtmarknader kommer vi att ifrågasättas, inte minst när det gäller vårt sociala ansvar. Vi lär oss kontinuerligt och förbättrar oss, inte bara verksamhetsmässigt, utan också genom att ha en mer transparent, öppen dialog med alla våra intressenter vars stöd vi så starkt behöver. Under svåra tider fortsätter vi förbättringsarbetet och ser till att de lokala samhällena inte undantas från de möjligheter våra investeringar kan erbjuda när de genomförs med uthållighet, fokus och öppenhet.”


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen
CEO
tel. +358 2046 21410

Prenumerera