Stora Ensos publicering av finansiell information under 2017 och 2018

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-06-02 kl. 9.00 EEST

Ändring av publiceringsdatum 2017
Publiceringsdatum för Stora Enso Oyj:s delårsrapport januari–september 2017 har ändrats till onsdagen den 25 oktober 2017 i stället för tisdagen den 24 oktober som tidigare meddelats. Halvårsrapporten för 2017 kommer att publiceras onsdagen den 26 juli cirka kl. 9.30 finsk tid.

Publiceringsdatum 2018

Under 2018 kommer Stora Enso Oyj att publicera fyra delårsrapporter. Publicering kommer att ske enligt följande:

Fredagen den 9 februari 2018  Bokslutskommuniké 2017 
Fredagen den 27 april 2018  Delårsrapport januari–mars 2018 
Tisdagen den 24 juli 2018  Halvårsrapport januari–juni 2018 
Fredagen den 26 oktober 2018  Delårsrapport januari–september 2018 

Stora Enso tillämpar en så kallad tyst period på 30 dagar innan de ekonomiska rapporterna offentliggörs.

Årsredovisning
Stora Enso Oyj:s årsredovisning 2017 kommer att publiceras på företagets webbplats under veckan som inleds med den 26 februari 2018.

Årsstämma
Stora Enso Oyj:s årsstämma kommer att hållas i Helsingfors onsdagen den 28 mars 2018 kl. 16.00 finsk tid.


För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, SVP, Press Sverige, tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
SVP, Press Sverige
tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera