Delårsrapport januari - juni 2018

Klicka här för att se intervju om delårsrapporten med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren. För fullständig rapport se bifogad pdf (på engelska).  

Höjdpunkter under kv2 2018

  • Ökat abonnentstocken med 47% från kv2 2017, till 621 200 abonnenter i genomsnitt i kv2 2018. I riktning mot att nå 800 000 abonnenter i slutet av 2018.
  • Ökat Streaming-intäkterna med 43% från kv2 2017, till 239 MSEK. I riktning mot att nå 1 000 MSEK i Streaming-intäkter under 2018
  • Ökat andelen internationella Streaming-intäkter till 47%. I riktning att nå över 50% under 2018.
  • Lanserat Storytel i Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien
  • Lanserat e-boksläsaren Storytel Reader i slutet av juni
  • Kommunicerat förberedelser för listbyte till First North innan slutet av 2018

Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK        Q2 2017        Q3 2017        Q4 2017        Q1 2018        Q2 2018        Q3 2018
Forecast1
Totalt Streaming             
Intäkter 167 008 197 881 209 225 222 133 239 139 275 500
Täckningsbidrag2 27 847 27 784 30 277 24 079 25 045
Täckningsgrad 16,7% 14,0% 14,5% 10,8% 10,5%
Betalande abonnenter 423 200 503 900 533 400 577 900 621 200 725 000
ARPU3 (SEK/Månad) 132 131 131 128 128 127
Sverige Streaming
Intäkter 101 365 113 709 118 038 122 046 125 759 135 000
Täckningsbidrag 31 257 32 872 38 501 43 067 35 763
Täckningsgrad 30,8% 28,9% 32,6% 35,3% 28,4%
Betalande abonnenter 255 800 282 300 292 700 305 100 314 700 339 000
ARPU (SEK/Månad) 132 134 134 133 133 133
Utlandet Streaming4
Intäkter 65 643 84 172 91 187 100 087 113 380 140 500
Täckningsbidrag -3 410 -5 088 -8 224 -18 988 -10 718
Täckningsgrad -5,2% -6,0% -9,0% -19,0% -9,5%
Betalande abonnenter 167 400 221 600 240 700 272 800 306 500 386 000
ARPU (SEK/Månad) 131 127 126 122 123 121
Print Publishing5
Intäkter 111 969 132 619 173 832 106 312 115 898
Täckningsbidrag6 37 840 47 905 66 854 39 223 41 889
Täckningsgrad 33,8% 36,1% 38,5% 36,9% 36,1%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

5 Print Publishing är hänförligt till fysisk utgivning. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

Delårsrapporten för januari - september 2018 kommer att avges den 15 november 2018


Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl 08:30 CEST.  


För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm."

Prenumerera