Delårsrapport januari - mars 2019 Storytel AB (publ)

Report this content

Klicka här för att se video där VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren guidar igenom rapporten. För fullständig rapport, se bifogad pdf (på engelska).

Höjdpunkter första kvartalet 2019

  • Ökat Streaming intäkter med 33% från kv1 2018 till 296 (222) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 44% från kv1 2018 till i genomsnitt 834 300 (577 900) abonnenter
  • Ökat nettoomsättning till 385 016 (312 163) TSEK
  • Vinst per aktie, efter skatt uppgick till -1.60 (-1.00) SEK
  • Lanserat i Singapore, Storytels sextonde marknad
  • Förvärvat Ztory, en abonnemangstjänst för tidningar och magasin

Tabell 11: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

från och med nästkommande kvartal kommer segmenteringen att ändras i enlighet med tabell 2.  

Valuta: tusen SEK                                                                                      Q1 2018                              Q2 2018                              Q3 2018                              Q4 2018                            Q1 2019                            
Totalt Streaming
Intäkter  222 133 239 139 279 979 291 315 295 994
Täckningsbidrag2  24 079 25 045 22 063 30 444 31 372
Täckningsgrad  10,8% 10,5% 7,9% 10,5% 10,6%
Betalande abonnenter  577 900 621 200 720 900 768 700 834 300
ARPU3 (SEK/Månad)  128 128 129 126 118
 
Sverige Streaming
Intäkter  122 046 125 759 135 986 139 977 136 861
Täckningsbidrag2  43 067 35 763 40 888 49 190 44 797
Täckningsgrad  35,3% 28,4% 30,1% 35,1% 32,7%
Betalande abonnenter  305 100 314 700 336 200 345 200 363 200
ARPU3 (SEK/Månad)  133 133 135 135 126
 
Utlandet Streaming4 
Intäkter  100 087 113 380 143 993 151 338 159 133
Täckningsbidrag2  -18 988 -10 718 -18 826 -18 746 -13 425
Täckningsgrad  -19,0% -9,5% -13,1% -12,4% -8,4%
Betalande abonnenter  272 800 306 500 384 700 423 500 471 100
ARPU3 (SEK/Månad)  122 123 125 119 113
 
Print Publishing5 
Intäkter 106 312 115 898 116 252 170 435 107 316
Täckningsbidrag6  39 223 41 889 40 140 54 681 32 775
Täckningsgrad 36,9% 36,1% 34,5% 32,1% 30,5%

_____________________________

1 Från och med kv2 2019 kommer en ny segmentering att introduceras där våra nyckeltal för Streaming kommer att segmenteras på Norden och länder utanför Norden.

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel reader eller Ztory ingår ej.

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

5 Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Tabell 2: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing - ny segmentering.

Från och med delårsrapporten januari – juni 2019 kommer nedan tabell att ersätta Tabell 1.

Valuta: tusen SEK Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
Totalt Streaming Forecast
Intäkter  222 133 239 139 279 979 291 315 295 994 313 000
Täckningsbidrag2  24 079 25 045 22 063 30 444 31 372
Täckningsgrad  10,8% 10,5% 7,9% 10,5% 10,6%
Betalande abonnenter  577 900 621 200 720 900 768 700 834 300 880 000
ARPU3 (SEK/Månad)  128 128 129 126 118 119
 
Norden Streaming
Intäkter  205 987 218 714 253 081 259 256 258 288 270 000
Täckningsbidrag2  56 584 57 986 62 327 82 645 75 329
Täckningsgrad  27,5% 26,5% 24,6% 31,9% 29,2%
Betalande abonnenter  503 200 530 200 595 400 616 300 645 500 660 000
ARPU3 (SEK/Månad)  136 138 142 140 133 136
 
Övriga länder, Streaming4 
Intäkter  16 146 20 424 26 898 32 059 37 706 43 000
Täckningsbidrag2  −32 505  −32 941  −40 264  −52 200  −43 957 
Täckningsgrad  −201,3%  −161,3%  −149,7%  −162,8%  −116,6% 
Betalande abonnenter  74 700 91 000 125 500 152 400 188 800 220 000
ARPU3 (SEK/Månad)  72 75 71 70 67 65
 
Print Publishing5 
Intäkter 106 312 115 898 116 252 170 435 107 316
Täckningsbidrag6  39 223 41 889 40 140 54 681 32 775
Täckningsgrad 36,9% 36,1% 34,5% 32,1% 30,5%

_____________________________

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

5 Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.


Kommande rapporter

Delårsrapport jan - juni 2019: 13 augusti 2019

Delårsrapport jan - sep 2019: 12 november 2019


FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.


Stockholm, 14 May 2019

Styrelsen i Storytel AB (publ)


För mer information kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communication: +46 70 186 52 90

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande. 

Om Storytel 

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 200 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 16 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. Taggar:

Prenumerera