Huvudägare utfärdar köpoptioner till medlemmar i Storytels styrelse

Report this content
Storytel AB (publ) har informerats om att dess huvudägare Roxette Photo NV. (Jonas Sjögren), EQT Public Value Investments S.à r.l., Jehangir AB (Rustan Panday) Annamaria Tellander och Storytel´s CEO Jonas Tellander har utfärdat köpoptioner i Storytel till styrelseordförande Stefan Blom (465 000 köpoptioner), styrelseledamoten Malin Holmberg (10 000 köpoptioner), samt styrelseledamoten Helen Fasth Gillstedt (10 000 köpoptioner). Stefan Blom har även förvärvat 57,652 B aktier i Storytel, motsvarande en investering på c. SEK 11m.

Varje köpoption har utfärdats till priset SEK 30, vilket motsvarar marknadsvärde genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och som ger innehavaren rätten att förvärva aktier i Storytel till priset SEK 358 fram till Sep 2025. Transaktionerna innebär ingen utspädning för andra aktieägare i Storytel och inte heller några kostnader för Storytel.
Idag äger emittenterna av optionerna totalt 24.6 miljoner aktier i Storytel, vilket motsvarar 36.0 procent av aktierna och rösterna.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se 
eller +46 8 528 00 399.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer (CFO), Storytel

Tel: +46 70 509 98 08

Email: sofie@storytel.com

Dan Panas, Head Global Communications & PR, Storytel

Tel: +46 70 186 52 90

Email: dan.panas@storytel.com

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar