Kommuniké från extra bolagsstämma i Storytel AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma för Storytel AB (publ) ("Storytel") hölls idag den 23 september 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.
 

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga styrelsesuppleanter. 
Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av den ordinarie årsstämman fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att Joakim Rubin väljs till ny styrelseledamot. Det noterades att Nils Janse avgår som ledamot och att Stefan Blom, Helen Fasth Gillstedt, Malin Holmberg, Rustan Panday, Jonas Sjögren och Jonas Tellander kvarstår som ordinarie styrelseledamöter. Stefan Blom valdes till styrelseordförande. 

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på

info@fnca.se samt 08-528 00 399.


För ytterligare information, kontakta:
Sofie Zettergren, Chief Financial Officer (CFO), StorytelTel: +46 70 509 98 08Email: Sofie@storytel.com
Dan Panas, Head Global Communications & PR, StorytelTel: +46 70 186 52 90Email: dan.panas@storytel.com

 

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 

Prenumerera

Dokument & länkar