Storytel i linje med prognosen för abonnenttillväxten för Q3 2021

Report this content
Storytel hade 1 724 000 betalande abonnenter i genomsnitt under det tredje kvartalet 2021, vilket är i linje med lämnad prognos på 1 723 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen för det tredje kvartalet 2021 landade på 363 700 jämfört med tredje kvartalet 2020. Streamingintäkterna för tredje kvartalet 2021 kom in på 583 MSEK, vilket var 3 MSEK under prognos.

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden under tredje kvartalet 2021 uppgick till 1 024 000, vilket motsvarar en årlig ökning på 122 000 abonnenter jämfört med tredje kvartalet 2020, och innebär att cirka 5 procent av Nordens vuxna befolkning idag har ett Storytel-abonnemang. Abonnentökningen kom in 9 000 kunder under prognosen om 1 033 000 abonnenter. Streamingintäkterna i Norden landade på 447 MSEK, vilket var 4 MSEK under prognos. ARPU kom in på 146 SEK, vilket var i linje med lämnad prognos.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 53 procent jämfört med det tredje kvartalet 2020 och uppgick till 700 000 abonnenter, vilket överträffade prognosen och motsvarar en årlig ökning på 241 700 betalande abonnenter. Streamingintäkterna utanför Norden ökade till 136 MSEK under det tredje kvartalet 2021, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 42 procent och strax över lämnad prognos. ARPU för segmentet Non-Nordics uppgick till 65 SEK, vilket även det var i linje med prognos.

– I juli passerade Storytel ytterligare en milstolpe när vi noterade över en miljon nordiska abonnenter. Men trots en mycket stark tillväxt i Norden under första halvåret 2021 har vi sett ett minskat inflöde av nya kunder under september, en trend vi sett även tidigare år och som vi bedömer kan hänföras till säsongsvariationer, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel.   

– Utanför Norden har Storytel sett en stor kundtillströmning i bland annat Indien och till vårt språkbegränsade abonnemang Select, som är en bidragande faktor till att vi överträffar abonnentprognosen och ett tydligt kvitto på att Storytels lokala produktanpassningar vinner momentum. Även marknader där vi ökat våra marknadsinvesteringar, som till exempel Polen, har resulterat i en accelererad tillväxt. Det sporrar oss i vår strategi att öka marknadsföringsinvesteringarna på våra redan starka marknader, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats och vilket vi kommer fortsätta att göra under fjärde kvartalet, säger Jonas Tellander. 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming 
Tusen SEK  Q3 2020  Q4 2020  Q1 2021  Q2 2021  Q3 2021  Q3 2021 
Totalt Streaming Utfall Prognos
Intäkter  490 234  503 449  517 075 545 451 583 084 586 000
Täckningsbidrag 113 663  107 074  97 592  105 933
Täckningsgrad  23,2%  21,3%  18,9%  19,4%
Betalande abonnenter  1 360 300  1 442 000  1 540 600  1 626 900 1 724 000 1 723 000
ARPU (SEK/Månad) 120  116  112  112 113 113
Norden Streaming
Intäkter  394 453  399 639  401 834 423 323 447 199 451 000
Täckningsbidrag 125 534  134 166  119 418  127 010
Täckningsgrad  31,8%  33,6%  29,7%  30,0%
Betalande abonnenter  902 000  926 000  957 500  983 600 1 024 000 1 033 000
ARPU (SEK/Månad) 146  144  140  143 146 146
Övriga länder Streaming 
Intäkter  95 781  103 810  115 240  122 128 135 885 135 000
Täckningsbidrag -11 872  -27 092  -21 826  -21 078
Täckningsgrad  -12,4%  -26,1%  -18,9%  -17,3%
Betalande abonnenter  458 300  516 000  583 100  643 300 700 000 690 000
ARPU (SEK/Månad) 70  67  66  63 65 65
 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer, Storytel AB
Email: sofie@storytel.com
Tel: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Global Communications & PR, Storytel AB
Email: dan.panas@storytel.com
Tel: +46 70 186 52 90    

Om Storytel
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar