Storytel inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Report this content

Ljudboks- och e-bokstjänsten Storytel inleder ett samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates för att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter.

– Storytel befinner sig på en stark expansionsresa och är en katalysator i en bokbransch i snabb transformation. Vi tar transparens på stort allvar i all vår kommunikation, inte minst i form av löpande prognoser och rapporter till aktieägare och marknaden. Tillsammans med Pinpoint tar vi nu nästa steg när vi tillför insikter om den breda aktieintresserade målgruppen på andra sätt än enbart genom aktiekursreaktioner, säger Sofie Zettergren, CFO på Storytel.

Genom Pinpoint kan Storytel kontinuerligt få sammanställningar av bredare marknadsförväntningar och därigenom få insikter om hur den breda allmänheten tar emot och uppfattar händelser kring bolaget. Samarbetet inleds omedelbart, vilket innebär att vem som helst nu genom några mycket enkla steg kan bidra med sin förväntansbild inför Storytels kommande rapporter från och med idag.

Genom att lämna estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde (konsensusestimat) som tas fram med hjälp av algoritmer, samt en referenspunkt som görs tillgänglig för alla som vill ta del av den. Bolaget uppmanar nu alla sina aktieägare och intressenter att bidra med sin förväntansbild inför rapporterna för att skapa en ökad transparens både för bolaget och andra personer.

– Vi ser fram emot att bidra till en tvåvägskommunikation mellan Storytel och den breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas emot och tolkas, säger Mona Norman, VD på Pinpoint.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pinpoint:

Mona Norman, VD
Tel: +46 73 328 30 40
Email: mona@pinpointestimates.com

Storytel:

Sofie Zettergren, CFO
Tel: +46 70 509 98 08
Email: sofie@storytel.com

Dan Panas, Head of Global Communications & PR
Tel: +46 70 186 52 90
Email: dan.panas@storytel.com


Om Pinpoint
Pinpoint, pinpointestimates.com, är en öppen plattform för estimat på noterade bolag. Pinpoint sammanställer hela marknadens förväntningar för noterade bolags helårs- och kvartalsrapporter. Plattformen är kostnadsfri och öppen för vem som helst som vill nyttja den. Pinpoint skapar snittförväntningar för respektive börsbolag, det vill säga även för de många bolag som idag saknar analysbevakning – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

Om Storytel
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
 

Prenumerera