Storytel överträffar prognos för kv3 2017

Storytel hade 503 900 betalande abonnenter i genomsnitt under kv3 2017, jämfört med 496 000 abonnenter i tidigare lämnad prognos, en ökning med 80 700 betalande abonnenter från de 423 200 abonnenter Storytel hade i genomsnitt i kv2 2017.

”Sverige, Norge och Danmark bidrog i lika delar till vår tillväxt den här sommaren tätt följt av Holland, Polen och Finland. Vi växer nu snabbt på alla marknader vilket bevisar att ljudboken är en produkt med potential att slå globalt. Det finns fortfarande många kapitel kvar för ljudboken och för Storytel”, säger Jonas Tellander, VD på Storytel.

På intäktssidan uppgick streamingintäkterna för kv3 2017 till ca 113,7 Mkr i Sverige och ca 84,2 Mkr i utlandet. Utlandet står nu för ca 42,5% av intäkterna, jämfört med ca 36% för ett år sedan. Detta innebär att Storytels streamingintäkter för kv3 2017 har ökat med ca 46% jämfört med kv3 2016, från 135,7 Mkr till 197,9 Mkr.

Utfallet för kv3 2017 blev 282 300 abonnenter i Sverige och 221 600 abonnenter i utlandet, totalt 7 900 fler abonnenter än i den prognos som bolaget lämnade i delårsrapporten för kv2 2017. I kv3 2016 hade Storytel 341 500 abonnenter, varav 219 900 i Sverige och 121 600 i utlandet. Storytels totala abonnentstock har således ökat med 162 400 abonnenter de senaste tolv månaderna.

Fotnot: Storytel Norge ägs endast till 50%, men abonnenter och intäkter i ovan siffror ingår till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl 08.30.

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm."

Prenumerera

Dokument & länkar