• news.cision.com/
  • Storytel/
  • Storytel överträffar prognosen - stark intäkts- och abonnenttillväxt i tredje kvartalet 2019

Storytel överträffar prognosen - stark intäkts- och abonnenttillväxt i tredje kvartalet 2019

Report this content

Storytel hade 1 014 400 betalande abonnenter i genomsnitt under tredje kvartalet 2019, vilket är en ökning med 126 900 abonnenter jämfört med andra kvartalet 2019. Storytels starka utveckling överträffar därmed den prognos om 1 005 000 betalande kunder som tidigare lämnats. Streamingintäkterna för tredje kvartalet 2019 kom in på 399 MSEK, jämfört med 395 MSEK som prognostiserats. Det innebär en ökning med 79 MSEK mot andra kvartalet 2019, och en intäktsökning om 43%, jämfört med tredje kvartalet 2018.

- Storytel överträffar prognosen för perioden, både intäktsmässigt och sett till abonnenttillväxt, med en stark tillströmning av kunder som tagit oss förbi ytterligare en fantastisk milstolpe. För första gången i vår historia kan Storytel redovisa ett kvartal med ett genomsnitt på över en miljon betalande kunder. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför det fantastiska gensvar som vi får varje dag från människor i alla delar av världen som älskar berättelser, säger Storytels VD Jonas Tellander. 

Den 12 augusti 2019 passerade Storytel milstolpen en miljon betalande kunder. Genomsnittssiffran för det tredje kvartalet 2019 landade på 1 014 400 Storytel-abonnenter.. Det har varit en stark tillströmning till tjänsten på både de nordiska marknaderna och i segmentet Non-Nordics. Genomsnittligt antal betalande abonnenter under tredje kvartalet 2019 i Norden uppgick till 736 000, motsvarande 4 000 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 140 600 abonnenter jämfört med det tredje kvartalet 2018. Streamingintäkterna i Norden kom in på 340 MSEK jämfört med prognos 338 MSEK och 276 MSEK i det andra kvartalet 2019. Intäktsökningen är hänförlig till en stark abonnenttillväxt under sommaren men även till stor del en ökad ARPU om 154 SEK i tredje kvartalet 2019, jämfört med 138 SEK i andra kvartalet 2019, till följd av momssänkningen i Sverige, Norge och Finland.

- I juli månad sänktes den digitala bokmomsen i Sverige, Norge och Finland vilket gett oss momentum att vässa vårt kunderbjudande och samtidigt, tack vare vår revenue share-modell med förlagen, förbättra intjäningen för författarna. Vi ser nu med stor tillförsikt fram mot de kommande momssänkningarna i Polen och Nederländerna i november 2019 respektive januari 2020, säger Jonas Tellander. 

Genomsnittligt antal abonnenter i segmentet Non-Nordic uppgick under tredje kvartalet 2019 till 278 400 abonnenter, en ökning med 60 100 betalande abonnenter jämfört med andra kvartalet 2019 och över den prognos som tidigare kommunicerats om 273 000 abonnenter. Årlig abonnenttillväxt uppgick till 122%. I segmentet Non-Nordic uppgick streamingintäkterna till cirka 59 MSEK under tredje kvartalet 2019, jämfört med prognos 57 MSEK  - en ökning med 119% jämfört med tredje kvartalet 2018


Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK        Q3 2018        Q4 2018        Q1 2019        Q2 2019         Q3 2019         Q3 2019
Totalt Streaming Forecast1 Utfall
Intäkter 279 979 291 315 295 994 320 034 395 000 399 178
Täckningsbidrag2 22 063 30 444 31 372 29 407
Täckninsgrad  7,9% 10,5% 10,6% 9,2%
Betalande abonnenter 720 900 768 700 834 300 887 500 1 005 000 1 014 400
ARPU3 (SEK/Månad) 129 126 118 120 131 131
 
Norden Streaming4
Intäkter 253 081 259 256 258 288 276 347 338 000 340 315
Täckningsbidrag2 62 327 82 645 75 329 70 443
Täckninsgrad  24,6% 31,9% 29,2% 25.5%
Betalande abonnenter 595 400 616 300 645 500 669 200 732 000 736 000
ARPU3 (SEK/Månad) 142 140 133 138 154 154
 
Övriga länder Streaming
Intäkter 26 898 32 059 37 706 43 687 57 000 58 863
Täckningsbidrag2 −40 264 −52 200 −43 957 -41 036
Täckninsgrad  −149,7% −162,8% −116,6% -93,9%
Betalande abonnenter 125 500 152 400 188 800 218 300 273 000  278 400
ARPU3 (SEK/Månad) 71 70 67 67 70 70

_____________________________

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.


För mer information: 

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90


Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.


Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 18 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar