Storytel överträffar prognosen för andra kvartalet 2020

Report this content

Storytel hade 1 256 500 betalande abonnenter i genomsnitt under andra kvartalet 2020, vilket är en ökning med 101 800 kunder jämfört med första kvartalet 2020 och något högre än lämnad prognos på 1 250 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen för det andra kvartalet 2020 landade på 369 000 jämfört andra kvartalet 2019. Streamingintäkterna för andra kvartalet 2020 kom in på 459 MSEK, jämfört med 458 MSEK som prognostiserats. Årlig intäktstillväxt uppgick därmed till 43%.

 

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter under andra kvartalet 2020 i Norden uppgick till 832 800, motsvarande 6 800 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 163 600 jämfört med andra kvartalet 2019. Streamingintäkterna i Norden kom in på 366 MSEK, vilket var enligt prognos. ARPU för Norden minskade något, men var i linje med prognos.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 94% jämfört med det andra kvartalet 2019 och uppgick till 423 700 abonnenter, vilket var 205 400 betalande kunder fler jämfört med andra kvartalet 2019 och en ökning med 54 700 abonnenter jämfört med med första kvartalet 2020. Abonnenttillväxten låg därmed i linje med den prognos om 424 000 abonnenter som tidigare kommunicerats. Streamingintäkterna i Non Nordics-segmentet ökade till 93 MSEK under andra kvartalet 2020, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 113%.

- Storytel såg en fortsatt stark tillströmning av kunder under kvartalet - inte minst på de nordiska marknaderna där ljudboksvågen en gång startade och där konkurrensen också är högst. Tjänsten är attraktiv och uppskattad av kunderna i alla våra utvecklingsfaser - från när vi går in och bygger nya marknader från grunden, till våra offensiva och framåtlutade strategiska investeringar i innehåll, användarupplevelse och produktion, som befäster och förstärker vår position, säger Storytels VD Jonas Tellander.

 

- Att Storytel överträffade de högt ställda förväntningarna för perioden ger oss kraft in i det tredje kvartalet som traditionellt sett är den kommersiellt starkaste på året för vår bransch. Vi är också tacksamma och stolta över den roll vi fått som ett öga i stormen för många människor som söker en stunds avkoppling, inspiration, verklighetsflykt eller underhållning i de här prövande tiderna för världen, säger Jonas Tellander.

 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

Valuta: tusen SEK Q2 2019 Q3 2019  Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q2 2020
Totalt Streaming Utfall Prognos1
Intäkter 320 034 399 178 421 454 429 251 459 115 458 000
Täckningsbidrag2, 6 29 407 53 043 58 977 92 611
Täckningsgrad  9,2% 13,3% 14,0% 21,6%
Betalande abonnenter3 887 500 1 014 400 1 083 400  1 154 800  1 256 500 1 250 000
ARPU4 (SEK/Månad) 120 131 130 124 122 122
Norden Streaming5
Intäkter 276 347 340 315 352 222 349 768 366 322 366 000
Täckningsbidrag2, 6 70 443 109 563 115,689 113 476
Täckningsgrad  25,5% 32,2% 32,8% 32,4%
Betalande abonnenter3 669 200 736 000 757 600 785 800 832 800 826 000
ARPU4 (SEK/Månad) 138 154 155 148 147 148
Övriga länder Streaming
Intäkter 43 687 58 863 69 233 79 484 92 793 92 000
Täckningsbidrag2, 6 -41 036 -56 521 -56 713 -20 866
Täckningsgrad  -93,9% -96,0% -81,9% -26,3%
Betalande abonnenter3 218 300 278 400 325 800 369 000 423 700 424 000
ARPU4 (SEK/Månad) 67 70 71 72 73 72

_____________________________
1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För perioden före kv1 2020 visas resultatet med användande av kostnadsföringsmodellen.FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO, Storytel: +46 73 378 01 75

Dan Panas, Head of Communications, Storytel: +46 70 186 52 90  

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision. 

 

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar