Storytel överträffar prognosen för fjärde kvartalet 2020

Report this content

Storytel hade 1 442 000 betalande abonnenter i genomsnitt under fjärde kvartalet 2020, vilket är en ökning med 81 700 kunder jämfört med det tredje kvartalet 2020 och högre än lämnad prognos på 1 435 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen för det fjärde kvartalet 2020 landade på 358 600 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Streamingintäkterna för det fjärde kvartalet 2020 kom in på 503,4 MSEK, jämfört med 499,5 MSEK som prognostiserats. Intäktstillväxten för helåret 2020, jämfört med 2019 uppgick därmed till 31%.

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter under fjärde kvartalet 2020 i Norden uppgick till 926 000, motsvarande 4 000 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 168 400 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Streamingintäkterna i Norden kom in på 399,6 MSEK, vilket var 3,6 MSEK över prognos. ARPU kom in på 144 SEK, vilket var något över prognos.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 58,4% jämfört med det fjärde kvartalet 2019 och uppgick till 516 000 abonnenter, vilket var 190 200 betalande kunder fler jämfört med fjärde kvartalet 2019 och en ökning med 57 700 abonnenter jämfört med med tredje kvartalet 2020. Abonnenttillväxten i segmentet Non-Nordics överträffade därmed den prognos om 513 000 abonnenter som tidigare kommunicerats. Streamingintäkterna i Non-Nordics ökade till 103,8 MSEK under fjärde kvartalet 2020, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 49,9%, jämfört med det fjärde kvartalet 2019.

På helårsbasis överträffade Storytel den reviderade intäktsprognosen för 2020 om 1 878 MSEK (ursprungligen 1 900 MSEK) och landade på 1 882 MSEK. Företaget väntar sig även passera milstolpen 1 500 000 betalande kunder före januaris utgång.

– Storytels starka kundtillströmning fortsätter både i vår nordiska och globala verksamhet, som tillsammans visar en årlig abonnenttillväxt på över 33 procent i fjärde kvartalet. Det bidrar naturligtvis till vår positiva intäktsutveckling med en ARPU på en bibehållet hög nivå, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel.

– Storytel avslutade det fjärde kvartalet med effektiva och uppskattade lanseringar i Belgien och Thailand. Idag är Storytel-appen lanserad på över 20 marknader och vi är verkligen sporrade inför vår aviserade våg av expansion till ytterligare över 20 marknader under perioden 2021–2023. Storytels starka lokala förankring och kundfokus, och vår unikt stora utbredning på världens bokmarknader, ger oss ett tydligt momentum att fortsätta ta marknadsandelar på en växande global ljudboksarena driven av användarnas nya sätt att efterfråga och ta till sig berättelser, säger Jonas Tellander.

 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

 

Valuta: tusen SEK

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q4 2020
Totalt Streaming Utfall Prognos1
Intäkter 421 454 429 251 459 115 490 234 503 449 499 500
Täckningsbidrag2, 6 58 977 92 611 100 493 113 663
Täckningsgrad  14,0% 21,6% 21,9% 23,2%
Betalande abonnenter3 1 083 400  1 154 800  1 257 000 1 360 300 1 442 000 1 435 000
ARPU4 (SEK/Månad) 130 124 122 120 116 116
Norden Streaming5
Intäkter 352 222 349 768 366 322 394 453 399 639 396 000
Täckningsbidrag2, 6 115,689 113 476 107 176 125 534
Täckningsgrad  32,8% 32,4% 29,3% 31,8%
Betalande abonnenter3 757 600 785 800 833 300 902 000 926 000 922 000
ARPU4 (SEK/Månad) 155 148 147 146 144 143
Övriga länder Streaming
Intäkter 69 233 79 484 92 793 95 781 103 810 103 500
Täckningsbidrag2, 6 -56 713 -20 866 -6 684 -11 872
Täckningsgrad  -81,9% -26,3% -7,2% -12,4%
Betalande abonnenter3 325 800 369 000 423 700 458 300 516 000 513 000
ARPU4 (SEK/Månad) 71 72 73 70 67 67
_____________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. För perioden före kv1 2020 visas resultatet med användande av kostnadsföringsmodellen. 

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Zettergren, CFO, Storytel AB: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications, Storytel AB: +46 70 186 52 90    

 

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

 

Om Storytel
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s Press och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar