Storytel prickar prognosen för fjärde kvartalet 2018

Storytel hade 768 700 betalande abonnenter i genomsnitt under fjärde kvartalet 2018 vilket är en ökning med närmare 48 000 kunder jämfört med tredje kvartalet 2018. Antalet betalande abonnenter för fjärde kvartalet 2018 är något högre än den prognos om 765 000 betalande abonnenter som tidigare lämnats. Även streamingintäkterna för fjärde kvartalet 2018 överträffade prognos och uppgick till cirka 291,3 MSEK, jämfört med 290 MSEK som prognostiserats och motsvarande 39,2% årlig intäktstillväxt.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter under fjärde kvartalet 2018 i Sverige uppgick till 345 200 abonnenter, motsvarande 4 200 abonnenter över prognos. Även intäktsprognosen överträffades med knappt 2,5 MSEK och streamingintäkterna uppgick till cirka 140 MSEK under fjärde kvartalet 2018. Ökningen av antalet abonnenter i Sverige är till viss del driven av det familjeabonnemang som lanserades i december. Totalt har antalet abonnenter i Sverige ökat med 52 500 abonnenter under 2018 vilket ligger i linje med Storytels målsättning för året.

“Efter ett väl genomfört projekt, som har involverat stora delar av organisationen har vi nu tagit fram vår version av ett familjeabonnemang och som initialt har mottagits väldigt bra av våra kunder. Med individuella konton och stort fokus på barn genom ett s.k Kids Mode har vi utvecklat en lösning som vi tror ska passa de flesta familjerna. Vi kan redan efter några veckor se att ett stort antal kunder har uppgraderat och det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig under 2019 när vi rullar ut det på fler marknader än Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island”, säger VD Jonas Tellander.

Genomsnittligt antal abonnenter i utlandet under fjärde kvartalet 2018 uppgick till 423 500 abonnenter, knappt lägre men i linje med den prognos som tidigare kommunicerats om 424 000 abonnenter, och en ökning om cirka 39 000 betalande abonnenter jämfört med tredje kvartalet 2018. I utlandet uppgick streamingintäkterna till cirka 151 MSEK under fjärde kvartalet 2018, ca 1 MSEK lägre än prognos. Totalt har antalet abonnenter i utlandet ökat med 182 800 abonnenter under 2018.

“Vi fortsätter att nå våra tillväxtmål utomlands där den årliga tillväxttakten vad avser antal abonnenter under 2018 varit 76%. Vi har varit ganska offensiva vad gäller utlandsexpansion de senaste åren och under kvartalet öppnade vi upp två nya marknader, Mexico och Bulgarien vilket innebär att målet om sex nya marknader under 2018 kan bockas av”, säger VD Jonas Tellander.

Nyckeltal för affärsområdet Streaming 

Valuta: tusen SEK        Q3 2017        Q4 2017        Q1 2018         Q2 2018        Q3 2018        Q4 2018
Totalt Streaming
Intäkter 197 881 209 225 222 133 239 139 279 979 291 315
Täckningsbidrag1 27 784 30 277 24 079 25 045 22 063
Täckningsgrad 14,0% 14,5% 10,8% 10,5% 7,9%
Betalande abonnenter 503 900 533 400 577 900 621 200 720 900 768 700
ARPU2 (SEK/Månad) 131 131 128 128 129 126
Sverige Streaming
Intäkter 113 709 118 038 122 046 125 759 135 986 139 977
Täckningsbidrag 32 872 38 501 43 067 35 763 40 888
Täckningsgrad 28,9% 32,6% 35,3% 28,4% 30,1%
Betalande abonnenter 282 300 292 700 305 100 314 700 336 200 345 200
ARPU (SEK/Månad) 134 134 133 133 135 135
Utlandet Streaming3
Intäkter 84 172 91 187 100 087 113 380 143 993 151 338
Täckningsbidrag -5 088 -8 224 -18 988 -10 718 -18 826
Täckningsgrad -6,0% -9,0% -19,0% -9,5% -13,1%
Betalande abonnenter 221 600 240 700 272 800 306 500 384 700 423 500
ARPU (SEK/Månad) 127 126 122 123 125 119

1. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader. I Streamingintäkter ingår inte Reader försäljning.

2. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

3. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander 070 261 61 36

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information är insiderinformation som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari 2019 kl. 08:15 CET.

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Italien, Mexico och Bulgarien I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar