Storytel prickar sin prognos - växer streamingintäkterna med 48%

Storytel hade, i enlighet med prognos, 533 400 betalande abonnenter i genomsnitt under kv4 2017, en ökning med 48% jämfört med kv4 2016. Totala streamingintäkter under 2017 uppgick till närmare 730 Mkr, även det en ökning med ca 48% jämfört med helåret 2016.

"2017 blev ännu ett kanonår för Storytel med fortsatt hög tillväxttakt och nästan 200 000 fler abonnenter än i fjol. I Sverige är idag var tredje skönlitterär bok som säljs en ljudbok från Storytel, vilket nu förändrar bokbranschen i grunden. Med tiden ska vi förändra läsandet på alla våra marknader. Storytels resa har precis börjat." säger VD Jonas Tellander.

Genomsnittligt antal abonnenter i kv4 2017 i Sverige blev 292 700 abonnenter, en ökning med 61 900 abonnenter från kv4 2016 (+27%). I Sverige uppgick streamingintäkterna till ca 118 Mkr i kv4 2017 och 429 Mkr för helåret 2017, jämfört med 324 Mkr för 2016 (+32%).

Genomsnittligt antal abonnenter i kv4 2017 i utlandet blev 240 700 abonnenter, en ökning med 111 300 abonnenter från kv4 2016 (+86%). I utlandet uppgick streamingintäkterna till ca 91 Mkr i kv4 2017 och 300 Mkr för helåret 2017, jämfört med 170 Mkr för 2016 (+76%). Utlandet stod i kv4 2017 för ca 44 % av streamingintäkterna, jämfört med ca 38% i kv4 2016.

“Som tidigare kommunicerat lägger vi stort fokus på expansion, både inom och utom Europa, vilket kan ses i att vi under kvartalet lanserat Storytel både i Spanien och Indien. De båda länderna är fortfarande i startgroparna men vi ser att de relativt nyligen lanserade länderna Finland och Polen utgör en större andel av total tillväxt jämfört med tidigare kvartal. Även Holland har gått väldigt starkt under det fjärde kvartalet”, säger VD Jonas Tellander.

Valuta: tusen SEK kv3 2016 kv4 2016 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2017
Totalt Streaming
Intäkter 135 703 147 399 155 660 167 008 197 881 209 225
Täckningsbidrag1 29 269 32 684 32 133 27 847 27 784
Täckningsgrad 21,6% 22,2% 20,6% 16,7% 14,0%
Betalande abonnenter 341,5 360,2 381,2 423,2 503,9 533,4
Ändring abonnenter 49,9 18,7 21,0 42,0 80,7 29,5
Sverige Streaming
Intäkter 86 889 91 557 96 177 101 365 113 709 118 038
Täckningsbidrag 29 464 27 073 32 678 31 257 32 872
Täckningsgrad 33,9% 29,6% 34,0% 30,8% 28,9%
Betalande abonnenter 219,9 230,8 241,4 255,8 282,3 292,7
Ändring abonnenter 26,2 10,9 10,6 14,4 26,5 10,4
Utlandet Streaming2
Intäkter 48 814 55 842 59 483 65 643 84 172 91 187
Täckningsbidrag -195 5 611 -545 -3 410 -5 088
Täckningsgrad -0,4% 10,0% -0,9% -5,2% -6,0%
Betalande abonnenter 121,6 129,4 139,8 167,4 221,6 240,7
Ändring abonnenter 23,7 7,8 10,4 27,6 54,2 19,1

1 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

2 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland, Spanien och Indien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm."

Prenumerera

Dokument & länkar