• news.cision.com/
  • Storytel/
  • Storytel refinansierar banklån och utökar krediter hos Swedbank - stärker sin finansiella ställning

Storytel refinansierar banklån och utökar krediter hos Swedbank - stärker sin finansiella ställning

Report this content

Storytel AB Publ (“Storytel” eller “Bolaget”) har idag ingått ett nytt låneavtal med Swedbank.

Refinansieringen innebär att Storytel utökar sina befintliga långfristiga lån till totalt 500 MSEK och tar bort den årliga amorteringen om idag ca 30 MSEK. Refinansieringen stärker Storytels finansiella ställning och skapar en robust bas för fortsatta offensiva investeringar i digitaliseringen av bokmarknaden samt för att fortsätta Bolagets strategiska expansionsresa.

Det nya låneavtalet med Swedbank stärker Storytels balansräkning och möjliggör för Bolaget att fortsätta investera i framförallt innehåll och marknadsföring, för att driva värdeskapande tillväxt på ett effektivt sätt.

- Vi har en lång och god relation med Swedbank och vi är mycket glada att deras engagemang i vår tillväxtresa nu fortsätter och ökar. Med den här finansieringslösningen är vår förhoppning att vi ska ta Storytel ytterligare en nivå genom att fortsätta växa och skapa ytterligare värden i vår verksamhet, säger Storytel VD  Jonas Tellander.

Lånet är uppbyggt på en lånefacilitet och en revolverande kreditfacilitet. Den revolverande kreditfaciliteten kan användas, såsom Bolaget önskar, under avtalsperioden om tre år. Räntan på lånen är lägre än den varit i den tidigare lånefaciliteten. Det totala kreditutrymmet uppgår till 500 MSEK och under en treårsperiod kommer lånen inte att amorteras. Lånen förfaller till betalning efter avtalsperioden. 


För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.


Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.


Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 18 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar