Storytels streamingintäkter i linje med prognos för Q1 2022

Report this content

Storytels streamingintäkter för det första kvartalet 2022 landade på 699 MSEK, vilket var i linje med prognosen för både Nordics- och Non Nordics-segmenten. Den årliga tillväxten var +35% (+33% med konstant växelkurs). Justerat för förvärvet av den amerikanska streamingtjänsten Audiobooks.com, var den organiska tillväxten +19% jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Streamingintäkterna för Nordics-segmentet under det första kvartalet 2022 landade på 459 MSEK, vilket var inom det prognostiserade intervallet. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden under Q1 var 1 061 000.

Streamingintäkterna för Non Nordics-segmentet ökade med 108% – från 115 MSEK i Q1 2021 till 240 MSEK under första kvartalet 2022, vilket innebär att Non-Nordics stod för en tredjedel av Storytels totala streamingintäkter i kvartalet. Förvärvet av Audiobooks.com bidrog avsevärt till denna utveckling genom intäkter på 82 MSEK samt en ARPU för Non-Nordics som ökade till 81 SEK, jämfört med 66 SEK under motsvarande kvartal förra året. Första kvartalet 2022 inkluderade också ett mindre intäktsbortfall till följd av Storytels kommunicerade paus i sin ryska verksamhet i mars. Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Non Nordics-segmentet var 990 000, en ökning med 406 900 betalande abonnenter, jämfört med första kvartalet 2021.

– I januari 2022 slutförde Storytel sitt förvärv av Audiobooks.com, som markerade vårt inträde på den amerikanska marknaden. Genom att gå in och utöka vår närvaro på engelsktalande marknader understryker vi vår strategi att lansera och växa vår tjänst på mer etablerade ljudboksmarknader. Den organiska tillväxten är god i både Nordics- och Non Nordics-segmenten och jag är glad att vi har passerat 2 miljoner betalande abonnenter. Det är en stor milstolpe på vår tillväxtresa, säger Ingrid Bojner, tillförordnad VD för Storytel.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming

Tusen SEK Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q1 2022
Totalt Streaming* Utfall Prognos
Intäkter 517 075 545 451 583 084 605 128 698 599 693 000-700 000
Täckningsbidrag** 97 592 105 933 94 655 71 501
Täckningsgrad** 18,9% 19,4% 16,2% 11,8%
Betalande abonnenter*** 1 540 600 1 626 900 1 724 000 1 784 600 2 051 000
ARPU (SEK/Månad) 112 112 113 113 114
Streaming Nordics*
Intäkter 401 834 423 323 447 199 459 018 458 555 458 000-460 000
Täckningsbidrag 119 418 127 010 135 684 128 319
Täckningsgrad 29,7% 30,0% 30,3% 28,0%
Betalande abonnenter 957 500 983 600 1 024 000 1 047 900 1 061 000
ARPU (SEK/Månad) 140 143 146 146 144
Streaming Non-Nordics
Intäkter 115 240 122 128 135 885 146 110 240 044 235 000-240 000
Täckningsbidrag -21 826 -21 078 -41 030 -56 817
Täckningsgrad -18,9% -17,3% -30,2% -38,9%
Betalande abonnenter 583 100 643 300 700 000 736 700 990 000
ARPU (SEK/Månad) 66 63 65 66 81

*Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%. I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt kapitalandelsmetoden.
**Ersätts i Q1-rapporten av bruttoresultat/marginal i samband med övergång till IFRS.
***Definitionen av betalande abonnenter har justerats under det första kvartalet och inkluderar nu alla betalande abonnenter, där abonnenter med kraftig rabatt tidigare exkluderats (ingen effekt på intäkter, adderar ca 14 300 abonnenter).


FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.


För mer information, kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22
Email: andreas.lindblom@storytel.com

Dan Panas, Head of Communications & PR
Tel: +46 70 186 52 90
Email: dan.panas@storytel.com

Om Storytel

Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

 

Prenumerera

Dokument & länkar