Storytels styrelse reviderar förslag till årsstämman 2022

Report this content

Styrelsen för Storytel AB (publ) har efter dialoger med bolagets större institutionella aktieägare reviderat sitt förslag till beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för nyckelanställda samt förslag till beslut om förlängning av utestående personaloptionsprogram inför årsstämman den 4 maj 2022.

Styrelsens reviderar förslagen enligt punkt 12 och 13 som de intagits i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 4 april 2022.

Det reviderade förslaget enligt punkt 12 innebär att VD, koncernledning och nyckelanställda med utökat ansvar tjänar in tilldelade aktierätter tidigast tre år efter utfärdandet (från och med den 1 juni 2025) och att intjäningen i LTIP 2022/2026 således inte understiger tre år för dessa deltagarkategorier.

Det reviderade förslaget enligt punkt 13 innebär att beslut om förlängning av utestående personaloptionsprogram 2019/2022, 2020/2023 och 2021/2024 inte ska fattas som ett gemensamt beslut utan istället som tre separata beslut.

Styrelsens reviderade förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets webbplats https://investors.storytel.com/sv/arsstamma-2022/.


FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.


För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Tel: +46 72 506 14 22
Email: andreas.lindblom@storytel.com

Dan Panas, Head of Communications & PR
Tel: +46 70 186 52 90
Email: dan.panas@storytel.com


Om Storytel
Storytel är en av världens största streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker och har fler än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Streamingverksamheten inom Storytel Group sker under varumärkena Storytel, Mofibo och Audiobooks.com. Förlagsverksamheten sköts av Storytel Books, samt av ljudboksförlaget StorySide. Storytel Group finns på över 25 marknader. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar