Påskynda förbud mot starka laserpekare

Regeringen bör påskynda arbetet med att införa ett förbud mot starka laserpekare. Det föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i en skrivelse till regeringen.

Starka laserpekare kan orsaka kraftig bländning och i värsta fall bestående synskador hos den som blir belyst. Det har blivit vanligare att poliser, piloter och chaufförer i yrkesmässig trafik blir belysta med starka laserpekare, något som stör dem i deras arbete och utsätter dem och deras omgivning för fara. För att komma tillrätta med problemet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i en skrivelse till regeringen ett förbud mot starka laserpekare.

- Ett förbud skulle underlätta för de rättsvårdande myndigheterna att ingripa när starka laserpekare används felaktigt. Förbudet kan också försvåra för dem som vill föra in laserpekare i Sverige från utlandet, säger Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det finns redan ett förslag om förbud mot laserpekare som en del i betänkandet ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form”. Betänkandet i övrigt innebär ett mycket omfattande författningsarbete och Strålsäkerhetsmyndigheten befarar därför att bestämmelser om starka laserpekare kan dröja.

- Problemet med starka laserpekare har blivit allt mer akut. För att inte förlora tid anser vi att förslaget om förbud mot starka laserpekare bör behandlas separat, säger Pernilla Andersson.

Ytterligare information:
Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Telefon 08-799 44 83

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats: www.stralsakerhetsmyndigheten.se

 

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.