Straumann fullföljer budet på Biora och förlänger anmälningstiden

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan. Straumann fullföljer budet på Biora och förlänger anmälningstiden * Straumanns erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Biora har accepterats i sådan utsträckning att Straumann innehar cirka 87 procent av aktierna och rösterna Biora. * Straumann fullföljer erbjudandet och förlänger anmälningstiden till och med den 6 juni 2003. Straumann Holding AG:s erbjudande, som lämnas genom dess helägda dotterbolag Institut Straumann AG, till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Biora AB (publ) har accepterats i sådan utsträckning att Straumann innehar 20 669 462 aktier i Biora, motsvarande cirka 87 procent av det totala antalet aktier och röster i Biora, och 785 000 teckningsoptioner i Biora, motsvarande cirka 98 procent av det totala antalet teckningsoptioner i Biora. Straumann har förvärvat samtliga dess aktier i och teckningsoptioner utgivna av Biora genom erbjudandet. Straumann har beslutat att fullfölja erbjudandet trots att inte alla villkor för erbjudandet har uppfyllts. Straumann har vidare beslutat att förvärva aktier i Biora på marknaden. För att möjliggöra för de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som ännu inte accepterat att delta i erbjudandet har Straumann beslutat att förlänga anmälningstiden till och med den 6 juni 2003. * Straumann erbjuder 17 kronor kontant för varje aktie i Biora. * Straumann erbjuder 1,50 kronor kontant för varje utestående teckningsoption av serien 2001/2004 utgiven av Biora avseende teckningsoptionsprogram för Bioras anställda. Redovisning av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat erbjudandet under den ordinarie anmälningstiden beräknas påbörjas omkring den 3 juni 2003. Redovisning av likvid till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat erbjudandet under den förlängda anmälningstiden beräknas påbörjas omkring den 13 juni 2003. Styrelsen för Biora har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Biora att acceptera erbjudandet. För det fall att Straumann förvärvar aktier i Biora i sådan utsträckning att dess innehav, med beaktande av den utspädning som kan uppstå vid utnyttjande av utestående teckningsoptioner, överstiger 90 procent av aktierna och rösterna i Biora, avser Straumann att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Biora samt att i samband därmed avnotera Bioras aktier från Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Straumann Holding AG Gilbert Achermann, CEO Tel:(41) 61 965 11 11 Deutsche Bank AG London Mikael Mannik, Vice President Nordic Corporate Finance Tel: (44) 207 545 7261 The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan, and it may not be accepted in or from the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this press release and any related materials are not being and should not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States of America, Canada, Australia or Japan. The Offer is furthermore not directed to persons whose participation in the offering requires that further offer documents are issued or that registration or other measures are taken, other than those required under Swedish law. No document relating to the Offer may be distributed in or into any country where such distribution or offering requires any of the aforementioned measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation of such a country. In the event of such distribution or offering still being made, an acceptance form sent from such a country may be disregarded. Biora shareholders and warrant holders are advised to read the offer documentation, as it will contain important information relating to the Offer. - ENDS - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar