Novestra: Delårsrapport nr 1 avseende perioden 1 jan-31 mars 2012

Generellt stark inledning bland portföljbolagen och fortsatt tillväxt

 Koncernens nettoresultat uppgick till 1,1 (3,2) MSEK motsvarande 0,03 (0,09) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 313,0 (336,6) MSEK per den 31 mars 2012, motsvarande 8,61 (9,05) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 20,4 (38,5) MSEK.

  • Affärsläget för portföljbolagen är starkt och utsikterna för högre tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2012 bedöms som goda. Det föreligger för närvarande ej heller något ytterligare kapitalbehov i något av portföljbolagen.
  • Fortsätter den positiva utvecklingen bedöms möjligheterna för värdetillväxt under 2012 som mycket goda.
  • Extra bolagsstämma den 8 februari 2012 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier. Styrelsen beslutade att inleda återköp av aktier och totalt har 809 576 aktier återköpts.
  • Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 216,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,2 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 6,5 procent per år.

Kommentar från VD

”Processen med att avyttra innehav fortsätter och med nuvarande utveckling i portföljbolagen och på aktiemarknaden bedöms möjligheterna till positiv värdeutveckling som mycket goda såväl under innehavstiden som vid avyttringstillfällena. Vi ser fortfarande god tillväxt och ökande lönsamhet i hela portföljen” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 26 april 2012 klockan 08.55 (CET).

 

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar