Novestra: Flaggningsmeddelande

Report this content

NOVESTRA: FLAGGNINGSMEDDELANDE W. Thorpe McKenzie, styrelseledamot i AB Novestra, har utökat sitt innehav i Novestra med 1.000.000 aktier. W. Thorpe McKenzies totala innehav efter förvärvet uppgår till 3.556.400 aktier, vilket motsvarar 15,2% av kapital och röster. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikationsindustrin. Novestras portföljbolag inkluderar bl a B2 Bredband AB, Continuum Group Ltd, Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar