Pressmeddelande avseende delårsrapport nr 4 (2001/2002) 1 juli 2001-30 juni 2002 för ab novestra (publ.)

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 4 (2001/2002) 1 JULI 2001 - 30 JUNI 2002 FÖR AB NOVESTRA (PUBL.) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" Novestras egna kapital uppgick till 322,6 MSEK (448,5), vilket motsvarar ett värde av 13,8 SEK (19,2) per aktie. Koncernens likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen, uppgick till 63,0 MSEK (140,5), vilket motsvarar 2,7 SEK (6,0) per aktie. Soliditeten uppgick till 97,8% (97,7). Novestras resultat för perioden var -121,7 MSEK (-214,8), vilket motsvarar -5,2 SEK (-9,2) per aktie. Likvida tillgångar kommer att öka med c:a 16 MSEK genom transaktioner gjorda efter rapportperiodens utgång. Majoriteten av Novestras portföljbolag uppvisar positiva kassaflöden eller är fullt finansierade och, trots det svåra marknadsklimatet, har flertalet av de strategiska portföljbolagen kunnat uppvisa en substantiell omsättningsökning under det första halvåret 2002. Frågor besvaras av Nils Bengtsson, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikationsindustrin. Bland Novestras portföljbolag ingår bl a B2 Bredband AB, Continuum Group Ltd, Explorica, Inc., myPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar