STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

STRAX genomför omedelbara åtgärder för att anpassa verksamheten till ett affärsklimat under snabb förändring, genom betydande kostnadsbesparingar och investeringar inom e-handel och digitalisering för att framtidssäkra verksamheten, samtidigt som strategin som ”house of brands” fortsätter att drivas.

  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2018 uppgick till 45,8 (43,5) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 32,5 (27,9) procent.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2018 uppgick till 0,2 (2,2) MEUR motsvarande 0,02 (0,02) euro per aktie. Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 20,9 (20,0) MEUR motsvarande 0,18 (0,17) euro per aktie.

  • EBITDA under 2018 uppgick till 2,6 (3,3) MEUR.

”STRAX har en stabil bas att stå på för att bli en distributör av framtiden: vi har en solid infrastruktur, stark kundbas, kompetent och motiverat team och en bevisad förmåga att förändra och anpassa verksamheten när det behövs. Jag är fortsatt trygg med vår ”house of brands” strategi och förblir optimistisk att vi går en mer lönsam framtid till mötes”.

Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.55 CET.

   

OM STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, avo+, FLAVR och Eule samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera