Streamify offentliggör delårsrapport Q1 2022

Report this content

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-mars 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.
 

Sammanfattning av första kvartalet, 2022

2022-01-01 -> 2022-03-31, första kvartalet

• Nettoomsättning uppgick till 731 KSEK (59 KSEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 839 KSEK (-1 346 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,24 SEK).
• MRR* 85 KSEK, YRR 1 020 KSEK**

Definitioner:
* Månatliga återkommande intäkter ** Årliga återkommande intäkter.

Väsentliga händelser
• Den 18 januari 2022 meddelande Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med tränings- och återhämtningsbolaget Flowlife. Avtalet har en löptid om ett år.
• Den 14 februari 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med den nätbaserade frö- och odlingsbutiken Frökungen. Streamify kommer bistå med att erbjuda sin live videoshopping för att hjälpa Frökungen att stärka kundernas upplevelse kring produkterna.
• Den 17 februari 2022 meddelade Streamify att Naturkompaniet har valt Streamify som leverantör av live video shopping. Det första live video shopping-eventet hålls den 17 februari och innebär att Naturkompaniet kommer nå ut till sina kunder på ett nytt sätt. Störst fokus kommer att vara på att skapa kunskapsbaserat innehåll som inspirerar men också utbildar kunder inom olika områden och aktiviteter kopplat till friluftsliv.
• Den 28 februari 2022 meddelade Streamify att rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har valt Streamify som leverantör för live video shopping. TNG är specialister på fördomsfri rekrytering och i samarbetet med Streamify kommer TNG sända live shopping-event en gång i veckan och i direktsändningen kommer man kunna ställa frågor direkt till rekryteraren och även söka jobbet live.
• Den 2 mars 2022 meddelade Streamify att styrelseledamot Lena Glaser har meddelat
sin avsikt att utträda ur styrelsen. Bakgrunden är att Lena åtagit sig andra uppdrag som förhindrar fortsatt styrelseuppdrag och avser lämna Streamifys styrelse den 31 mars 2022.
• Den 28 mars 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med e-handelsbolaget HSNG (Health and Sport Nutrition Group). Bolaget bedriver e-handel i Norden med sajterna Gymgrossisten.com och Bodystore.com

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 19 april meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett ambassadöravtal med Adoore. Adoore grundades av Petra Tungården 2018 och är ett modeföretag med fokus på klänningar i starka och färgglada färger och kundbolaget kommer använda live shopping som en förlängning av sin e-handel och för att öka möjligheterna till personlig kontakt med sina kunder.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Prenumerera