StreamServe etablerar kompetenscenter för produktionsprintning

Report this content

STREAMSERVE ETABLERAR KOMPETENSCENTER FöR PRODUKTIONSPRINTNING StreamServe, meddelade idag att man etablerar ett nytt kompetenscenter för produktionssprintning, med placering i Prag. Det är kraven från marknaden som styrt denna utveckling. Kompetenscentret kommer att inrikta sig på att utveckla den redan branschledande arkitekturen som gör det möjligt att förena högvolymsutskrifter med företagens allt större behov av affärskommunikation via en rad olika kanaler. Enligt Dennis Ladd, Chief Technology Officer på StreamServe, representeras behoven på marknaden i stor utsträckning av de stora telekombolagen, av företag inom den offentliga sektorn samt av leverantörer av finansiella tjänster. - De här företagen har investerat ansenliga summor i utskriftslösningar som stödjer företagens specifika krav på fakturering och kommunikation. Tack vare den verksamhet som bedrivs på kompetenscentret kommer det att vara möjligt för företagen att anpassa systemen så att de kan hantera kommunikation via alla olika kanaler och en integrerad plattform. Det främsta behovet förväntas finnas dels hos företagskunder med tillämpningar som har ersatts med nya affärssystem som inte stödjer kraven när det gäller högvolymsutskrifter, och dels hos företag vars befintliga utskriftsrutiner inte stödjer alternativa kommunikationskanaler såsom e-post, EDI, XML eller html. Nick Earle, CEO på StreamServe , menar att utskriftsprocessen på de stora företagen i allt större utsträckning sammanfaller med utdatahanteringen och affärssystemen. - Mot bakgrund av denna utveckling börjar företagen nu se sig om efter en enda lösning som kan generera stora volymer dokumentorienterad utdata och samtidigt hantera utdata från affärssystemapplikationerna. Genom att kombinera det nya kompetenscentrets kunskap och teknik när det gäller högvolymsutskrifter med vår affärskommunikationsplattform Business Communication Platform kan vi stödja företagens affärskommunikationsbehov såväl i utskrivet som i elektroniskt format. Om StreamServe: StreamServe hanterar all affärskritisk kommunikation in och ut från de stora affärssystemen. Oberoende av plattform automatiserar och effektiviserar StreamServe den dagliga kommunikationen, med allt från traditionella brev, e-post till XML dokument. StreamServe startade i Sverige 1995 och har på kort tid vuxit till en koncern med över 3000 företagskunder. Dotterbolag finns i USA och sju europeiska länder. StreamServe har ett nära samarbete med ledande leverantörer av affärssystem, bland andra IFS, SAP, Oracle, Intentia, Baan, IBS och Scala. StreamServe har även inlett ett samarbete med IBM. Se även www.streamserve.com Varumärkena StreamServe och Business Communication Platform tillhör StreamServe Inc. TIME Magazine utsåg StreamServe till ett av Europas 50 hetaste teknikföretag 2002. Läs mer om det på http://www.streamserve.com/time. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Stefan Blomqvist Ulrica Ilander VD, StreamServe Norden Marknadschef, StreamServe Norden StreamServe Svenska AB StreamServe Svenska AB Tel: 08-686 85 47 Tel: 08-686 85 52 Fax: 08-686 85 10 Fax: 08-686 85 10 Mail: Mail:ulrica.ilander@streamserve.c stefan.blomqvist@streamserve.com om ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020812BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020812BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar