StreamServe levererar komplett kommunikationslösning till Amerikanska armén

Report this content

STREAMSERVE LEVERERAR KOMPLETT KOMMUNIKATIONSLöSNING TILL AMERIKANSKA ARMéN Boston, MA och Moorestown, NJ - (27 september, 2002) - StreamServe tillkännagav idag att företaget har fått i uppdrag att leverera kommunikationslösningar till den amerikanska armén. Lösningen kommer att integreras med befintligt SAP system och kommer att producera tusentals rapporter varje dag. Över 250 000 slutanvändare - från soldater i fält till kontorspersonal och organisationschefer - kommer på sikt att ha åtkomst till rapporter via arméns säkra och lösenordsskyddade webbportal. Användarna kommer att kunna ta emot informationen i den form de önskar - pappersformat, fax, e- post, PDF, XML, eller SMS - och via en rad olika elektroniska kanaler. Med start i September kommer Computer Sciences Corporation (NYSE: CSC) och LMP att installera StreamServes Business Communication Platform. Plattformen kommer att hantera den globala kommunikationen. Under implementeringen kommer StreamServe att ha ett nära samarbete med CSC, som installerar SAP:s affärssystem och tillhandahåller de extra konsulttjänster som krävs för att omstrukturera och modernisera arméns affärs- och logistiksystem. Moderniseringsprogrammet (LMP) är ett i raden av omfattande initiativ som tagits för att förnya arméns organisation i syfte att underlätta och effektivisera både soldaternas arbete och det administrativa arbetets uppdelning världen över. StreamServes Nordenchef, Stefan Blomqvist, bekräftar att ordern är ett stort genombrott på den amerikanska marknaden. "Affären bevisar vår konkurrenskraft på de riktigt stora SAP-kunderna och det är givetvis en ära att få leverera till den amerikanska armén." Om StreamServe StreamServe är en ledande innovatör på den snabbväxande marknaden för affärskommunikation, företaget har över 3 000 kunder världen över. StreamServe är ensam om att tillhandahålla en oberoende plattform för det dubbelriktade utbytet av affärskommunikation i vilket format som helst och via vilken kanal som helst. StreamServe gör det möjligt för sina kunder att minska kostnaderna för kommunikation med kunder, leverantörer och anställda, öka lönsamheten på investeringar i affärssystem och göra all tryckt och elektronisk utdata mer personlig och kundanpassad. StreamServe grundades i Sverige 1995 och idag distribueras företagets lösningar i inte mindre än 130 länder. StreamServe har startat samarbeten med framstående applikationsleverantörer, systemintegratörer och e-handelsleverantörer, exempelvis IBM, SAP, Intentia, IFS, Oracle och Hewlett-Packard. Besök vår webbplats på www.streamserve.com om du vill veta mer. Om moderniseringen av den amerikanska arméns logistikprogram Moderniseringen av logistik- och affärssystemen är av stor vikt för framtidens militära operationer, och den är också en hörnsten i armématerielledningens strävan för att skapa balans mellan beredskap och modernisering. Moderniseringen av logistikprogrammet kommer att förnya arméns affärs- och logistiksystem och tillhörande rutiner. Den kommer att leda till flexibla, tillförlitliga och tillgängliga tjänster som grundar sig på de bästa rutinerna och den främsta tekniken. Armématerielledningen kommer således att kunna tillhandahålla logistik- och beredskapslösningar av världsklass, och dessa kommer kontinuerligt att utvecklas av de utmaningar som arméns visioner innebär. Mer information hittar du på www.wlmp.com Kontakt: Stefan Blomqvist, Manager Nordic Operations,070-686 85 47 stefan.blomqvist@streamserve.com Ulrica Ilander, Marketing Manager, Nordic Operations, 070-686 85 52 ulrica.ilander@streamserve.com Varumärkena StreamServe och Business Communication Platform tillhör StreamServe Inc. TIME Magazine utsåg StreamServe till ett av Europas 50 hetaste teknikföretag 2002. Läs mer om det på http://www.streamserve.com/time. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT01040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar