Stronghold utser Niklas Alm till Kommunikationschef

Niklas Alm tillträder i april en befattning som kommunikationschef för Stronghold Invest. Niklas har sedan augusti 2010 haft samma position på dotterbolaget Newsec.

Niklas Alm har mångårig och bred erfarenhet från kommunikationsområdet som rådgivare till ett stort antal företag vad avser investor relations, transaktions- och företagskommunikation. Han kommer närmast från samma position på dotter-bolaget Newsec, och har tidigare haft en roll som senior rådgivare och VD för Citigate Stockholm.

”Efter två stimulerande år på Newsec ser jag fram emot att verka under Strongholds flagg, i en innovativ och entreprenöriell miljö med fokus på att fortsätta flytta fram våra positioner”, säger Niklas Alm.

Stronghold Invests största innehav är de helägda dotterbolagen Niam, Newsec och Datscha. Niam är norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter med ett fastighetsinnehav om cirka 30 miljarder, samt förvärvskapacitet för ytterligare cirka 20 miljarder inom den närmaste treårsperioden. Newsec är ett av Europas mest anlitade fastighetskonsultbolag med verksamhet inom affärs-områdena Transactions, Advice och Asset Management. Datscha är Sveriges och Finlands ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Alm, Kommunikationschef Stronghold

Tel: 0708 24 40 88 eller niklas.alm@stronghold.se

Urban Edenström, VD Stronghold

Tel: 08 454 40 50 eller urban.edenstrom@stronghold.se

Taggar:

Om oss

Passion for colleagues and clients is what allows Stronghold to contribute to the development of knowledge-based property related companies. Stronghold provides competence, market contacts and capital. Through Stronghold University we make sure that the skills within our subsidiary companies, Newsec, Niam and Datscha, create excellence.

Media

Media

Dokument & länkar