Får stororder till bussbolag i Dallas, USA

STT Emtec: Får stororder till bussbolag i Dallas, USA Genombrott för STT Emtec´s avgasreningsteknik Sundsvallsföretaget STT Emtec har nu fått ett stort genombrott i USA. Detta sedan man i Dallas beslutat att utrusta närmare 400 stadsbussar med DNOx - STT Emtecs avgasreningssystem. Det totala ordervärdet uppgår till över 50 miljoner kronor varav STT Emtec kommer att svara för ungefär hälften. Som jämförelse kan nämnas att STT Emtec under senast verksamhetsåret, 2002, prognostiserade en omsättning på i storleksordningen 60 miljoner kronor. STT Emtec, som har anläggningar i Sundsvall och närliggande Njurunda, är verksamt inom två huvudområden. Inom området Motorsystem har STT Emtec utvecklat effekthöjande system till Mitsubishis jeep- och pick up program i ett flertal länder bl a i Europa samt Malaysia och Brasilien. Senast erhölls en order om 25 miljoner kronor per år för att utrusta ca 5 000 av Mitsubishis pick up L200 för Malaysia. Inom området Emissionssystem marknadsförs det egenutvecklade och patenterade avgasreningssystemet för tunga dieselfordon, DNOx. Systemet minskar alla lagstiftade emissioner, framförallt de farliga kväveoxidutsläppen med ca 50%. Systemet provas på flera platser i världen förutom USA bla i England, Tyskland, Hong Kong och i Skandinavien. - Efter ett flertal lyckade demonstrationsprojekt i USA är det mycket glädjande för oss att få denna första kommersiella order, säger Lennart Kallioniemi, VD på STT Emtec. Detta blir en viktig referens för oss då USA är den största marknaden och det är också där som myndigheterna ställer de mest långtgående avgaskraven. Det är Dallas stad som satsar pengar på att förbättra stadsmiljön genom att i ett första steg montera DNOx system på en stor del av den befintliga bussflottan. Ansvariga för kollektivtrafiken i Dallas, har konstaterat att STT Emtec´s system med partikelfilter från samarbetspartnern Engelhard, en av världens största filtertillverkare, är den bästa lösningen. - Kraven på renare stadsmiljö kommer från alltfler myndigheter i hela världen. Görs en kraftsamling på att rena avgaserna från stadsbussar blir den samlade effekten mycket stor, säger Glenn Berglund affärsområdeschef Emissionssystem. Dallas är först ute i större skala, men jag är säker på att andra städer snart följer efter. STT Emtec har ett 40-tal anställda och bland dagens 70-tal ägare finns företagets grundare Ingemar Eriksson, Småföretagsinvest, Metallica och företagets ledande befattningshavare och styrelse. Styrelseordförande och delägare är Autolivs grundare, Gunnar Bark. Eventuella frågor besvaras av: VD Affärsområdeschef Emissionssystem Lennart Kallioniemi Glenn Berglund 060-64 10 40 eller 0708-48 54 30 060-64 10 41 eller 070-580 68 80 Läs mer om STT Emtec på www.sttemtec.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

STT Emtec är ett snabbväxande teknikföretag med mer än tjugo års erfarenhet från motorbranschen. Med tiden har verksamheten fokuserats på avgasrenande- och prestandahöjandesystem. STT Emtecs kunder och uppdragsgivare återfinns idag i Europa, Asien, Australien och i Syd- och Nordamerika. STT Emtec har en lång historia med flertalet egenutvecklade produkter från den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen. Arbetet sker i egna moderna motortestlaboratorier. Företaget har idag närmare 50 anställda och finns förutom i Sverige även representerat i England och USA. Omsättningen under föregående år uppgick till närmare 90 miljoner.

Dokument & länkar