STT Emtecs motorlaboratorium: Ackreditering enligt ISO 17025 väntas ge STT Emtec nya uppdrag inom motorprovning

STT Emtecs motorlaboratorium: Ackreditering enligt ISO 17025 väntas ge STT Emtec nya uppdrag inom motorprovning Sundsvallsföretaget STT Emtecs motorlaboratorium har ackrediterats enligt den högre kvalitetsstandarden ISO 17025. Att motorlaboratoriet, som är kärnan i företagets forsknings- & utvecklingsverksamhet, håller denna höga standard har alltså bekräftats av den statliga myndigheten Swedac, -Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Det moderna motorlaboratoriet i Njurunda, strax söder om Sundsvall, är en av de viktigaste komponenterna för STT Emtecs två verksamhetsgrenar - avgasrening och effekthöjningssystem för dieselmotorer. Godkännandet innebär att de provresultat motorlaboratoriet lämnar bl a kan användas som fullvärdigt underlag för myndigheter tex Vägverket, vid andra certifieringar. Underlaget kan även användas av motsvarande myndigheter i andra länder. I en kommentar säger Tekniske chefen Micael Blomquist: - Det har varit en intensiv period under Swedacs tvååriga utvärdering av motorlaboratoriet. Några av de viktiga punkter man gått igenom är bla personalens kompetens, laboratoriets utrustning och inte minst dess opartiskhet och integritet. Denna ackreditering är för oss ett godkännande av ett mångårigt och målinriktat arbete. ISO/IEC 17025 är det enda internationellt accepterade kvalitetssystemet för motorlaboratorieverksamhet och godkännandet öppnar nya marknader. - Vi har nu påbörjat en marknadsföringskampanj som riktar sig direkt till de stora motortillverkarna både i Sverige och internationellt. Våra mångåriga kontakter med motortillverkare gör att jag är optimistisk när det gäller att få kvalificerade provningsuppdrag till motorlaboratoriet, säger företagets VD Lennart Kallioniemi. För mer information kontakta: Pelle Andersson Provningsansvarig STT Emtec AB Telefon: 060-14 20 62 eller 070-379 29 49 Kort om STT Emtec STT Emtec är ett snabbväxande teknikföretag med mer än tjugo års erfarenhet från motorbranschen. Med tiden har verksamheten fokuserats på avgasrenande- och prestandahöjandesystem. STT Emtecs kunder och uppdragsgivare återfinns idag i Europa, Asien, Australien och i Syd- och Nordamerika. STT Emtec har en lång historia med flertalet egenutvecklade produkter från den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen. Arbetet sker i egna moderna motortestlaboratorier. Företaget har idag närmare 50 anställda och finns förutom i Sverige även representerat i England och USA. Omsättningen under föregående år uppgick till närmare 90 miljoner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

STT Emtec är ett snabbväxande teknikföretag med mer än tjugo års erfarenhet från motorbranschen. Med tiden har verksamheten fokuserats på avgasrenande- och prestandahöjandesystem. STT Emtecs kunder och uppdragsgivare återfinns idag i Europa, Asien, Australien och i Syd- och Nordamerika. STT Emtec har en lång historia med flertalet egenutvecklade produkter från den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen. Arbetet sker i egna moderna motortestlaboratorier. Företaget har idag närmare 50 anställda och finns förutom i Sverige även representerat i England och USA. Omsättningen under föregående år uppgick till närmare 90 miljoner.