Kalifornien-test öppnar jättemarknad för STT:s emissionsteknik

Report this content

Kalifornien-test öppnar jättemarknad för STT:s emissionsteknik Sundsvallsföretaget STT:s teknik för minskning av kväveoxider i dieselavgaser får nu sitt elddop - i Kalifornien. Kalifornien är känt som det område i världen som redan idag har de hårdaste kraven på avgasrening och som aviserar ännu hårdare krav i ny lagstiftning. I april i år tecknade STT ett samarbetsavtal med Engelhard Corporation i USA som bland annat specialiserat sig på avancerad filterteknologi. Företaget är en av världens största leverantör av katalysatorer och system för minskning av föroreningar från motorer. Genom samarbetet ligger en jättemarknad öppen för STT. De både företagen har nu påbörjat ett första gemensamt projekt, ett testprogram i naturlig miljö. Ett antal renhållningsfordon i Kalifornien förses med STT-baserad teknik och testas i samarbete med Engelhard Corporation. Testerna ska pågå under sex månader såväl i laboratorier som på landsväg. - Ett ytterst intressant och viktigt projekt, säger Glenn Berglund, chef för STT:s affärsområde Emissionsystem. Kombinationen av Engelhards partikelfilter och STT:s teknik för minskade kväveoxidutsläpp är ett av marknadens bästa koncept för att reducera miljöpåverkan från medeltunga och tunga dieselmotorer. STT grundades 1980 av Ingemar Eriksson, känd motorprofil som under åren bland annat utvecklat en teknik för att radikalt minska utsläpp från medeltunga och tunga dieslar. STT har nu inlett en rask marsch mot Stockholmsbörsen. Sedan halvårsskiftet har ännu en riktad nyemission gjorts, varvid bland annat Autolivs grundare Gunnar Bark gått in som delägare och styrelseordförande i STT. Lennart Kallioniemi, likaså från Autoliv, blir ny VD och går även han in som delägare. - Kalifornien-testerna kommer att visa att STT:s teknik inte bara är miljöeffektiv utan också kostnadseffektiv, säger nye VD Lennart Kallioniemi. Testerna kommer att pågå till fram på vårkanten 2001. Ytterligare tre projekt i Nordamerika och Europa är under bearbetning tillsammans med Engelhard. Engelhard Corporation är världens största och mest heltäckande leverantör av katalysatorer och system för reduktion av föroreningar samt effektivitetsförbättring för bl a tunga fordon. Engelhard har en årsomsättning på ca 4,4 miljarder USD och finns i 29 länder. STT har uppnått en marknadsposition med breda kontakter inom den internationella motor- och fordonsindustrin. Företaget har utvecklat ett system (DNOx), för minskning av samtliga emissioner från dieselmotorer. Systemet kan appliceras både på nya och begagnade fordon. Verksamheten är för närvarande lokaliserad på två platser i Sundsvallsområdet. www.stt.se Ytterligare information lämnas av Lennart Kallioniemi Glenn Berglund 060-64 10 40 eller 060-64 10 40 eller 070- 0708-48 54 30 580 68 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar