Vassare säljorganisation på Studentkortet

Rabattkortsföretaget Studentkortet bygger ut och omorganiserar sin säljavdelning. Fredrik Wedar blir försäljningschef för samtliga enheter.

”Med den starka tillväxten i ryggen är det rätt tid att bygga framtidens säljavdelning”, säger Anneli Kansbod, VD för Studentkortet.

De befintliga säljavdelningarna för digital, lokal och nationell försäljning slås samman till en större enhet under ledning av Fredrik Wedar. Också den växande försäljning som sker tillsammans med Studentkortets partners inom e-handel sorteras in under den nya avdelningen. För två år sedan startade Studentkortet e-handelsförsäljning tillsammans med ett antal e-handlare för att öka deras försäljning till studentmålgruppen. Idag finns ett hundratal partners inom en mängd områden som telekom, resor, kläder, kurslitteratur, datorer mm. Affärsområdet väntas växa kraftigt under 2016 och nya e-handelssamarbeten tillkommer löpande.

”Vi ser nu många fördelar med att tydligt samordna de olika säljdelarna inom Studentkortet. I grunden handlar det om tydligare fokus internt och bättre service för våra kunder”, säger Anneli Kansbod.

Fredrik Wedar blir chef för en säljstyrka på sju personer i Stockholm, e-handelslösningarna och för de delar som idag ligger på säljbolaget Annonsbokningen i Halmstad. Fredrik Wedar har jobbat i olika roller inom Studentkortet sedan 2013 och har innan dess ett förflutet från företaget Management Events.

”Vi tar ett bra steg framåt med den nya säljorganisationen och ambitionen är att komma ännu närmare kunderna med hela Studentkortets erbjudande. Vi gjorde ett bra år 2015 med stark tillväxt. Nu, med en enhetlig försäljningsorganisation i ryggen har Studentkortet möjlighet att utveckla sin ställning på marknaden ytterligare. Vi har mycket höga förväntningar på vår försäljning de närmaste åren”, säger Fredrik Wedar.

Studentkortet i Sverige AB

Studentkortet i Sverige AB förmedlar studentrabatter och erbjuder direkta kommunikationskanaler mot alla Sveriges gymnasie- och universitetsstudenter. Studentkortet ger också ut Metro Student som är Sveriges största studentmagasin. Företaget grundades av Sveriges Förenade Studentkårer 1995 och ägs idag av Metro Sverige och Universumgruppen.

För mer information, kontakta
Anneli Kansbod, VD Studentkortet 
anneli.kansbod@studentkortet.se, Tel: 070 422 99 46

Media

Media

Citat

Med den starka tillväxten i ryggen är det rätt tid att bygga framtidens säljavdelning
Anneli Kansbod, VD för Studentkortet.