”Årets projektledarbok 2011” utsedd

Individer, grupper och ledarskap i projekt (Studentlitteratur, 2011) har av Svenskt Projektforum utsetts till årets projektledarbok i Sverige. Författarna bakom boken, Tomas Jansson och Lennart Ljung, mottog priset på Myntkabinettet i Stockholm i veckan.

”En ytterst läsvärd och välskriven bok som utgår från generella resonemang kring gruppdynamik och ledarskap för att därefter leda läsaren vidare till det specifika kring samarbete i projektgrupper.”

Så lät delar av motiveringen från Svenskt Projektforum då Studentlitteraturs Individer, grupper och ledarskap i projekt erhöll det prestigefyllda priset. Boken beskriver – med projektet som utgångspunkt – vad som händer i mötet med andra och hur samarbetsnormer och lärstilar skapar en gruppdynamik som leder gruppen framåt.

– Vi hade länge saknat en forskningsbaserad lärobok som utgår från arbete i projektform, så därför bestämde vi oss till slut för att skriva den själva, säger författarna Tomas Jansson och Lennart Ljung. Vi är otroligt glada att bli uppmärksammade på det här sättet och vi hoppas att priset ska hjälpa oss att nå ut till fler som är intresserade av projektledning.

Boken använder etablerad och aktuell forskning för att diskutera de vardagssituationer som är särskilt vanliga för de som ofta arbetar i projekt. Till boken finns det även en omfattande webb med bland annat övningar, lästips och bildmaterial.

Individer, grupper och ledarskap i projekt riktar sig till studenter på grundläggande nivå, men den har också budskap att förmedla till de som arbetar praktiskt med projekt.

Svenskt Projektforum är en ideell förening som sedan 1968 arbetar för att stärka projektverksamhetens roll och utveckla projektledning som yrke. Detta gör man genom att på olika sätt vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan personer som ansvarar för eller arbetar i projekt. Svenskt Projektforum har utsett årets projektledarbok sedan 2008.

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter cirka 230 miljoner kronor och har 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Media

Media

Citat

– Vi hade länge saknat en forskningsbaserad lärobok som utgår från arbete i projektform, så därför bestämde vi oss till slut för att skriva den själva. Vi är otroligt glada att bli uppmärksammade på det här sättet och vi hoppas att priset ska hjälpa oss att nå ut till fler som är intresserade av projektledning.
Författarna Tomas Jansson och Lennart Ljung