Pressinformation 2009-01-16

Nyheter från Studentlitteratur

Peter Hawkins och Robin Shohet
Handledning inom behandlande yrken
Översättning: Bodil Lindqvist
Intresset för handledning har vuxit enormt. Idag är det inte bara en angelägenhet för rådgivare, psykoterapeuter och socialarbetare utan för alla medicinska professioner – och även för utbildare, coacher, mentorer och personer som arbetar med mänsklig resursutveckling. Ett centralt inslag i boken är den sjuögda handledningsmodellen, som passar olika yrken och olika delar av världen.
www.studentlitteratur.se/32940

Kari Killén
Barndomen varar i generationer
Barn som inte får hjälp att bearbeta smärtsamma upplevelser kan komma att omedvetet vidareförmedla dessa till sina egna barn. Boken handlar om att förebygga nästa generations omsorgssvikt och psykiska störningar. Den baserar sig på en referensram där anknytningsteori och anknytningsforskning är centrala inslag. Författaren knyter ihop teori och praktik för att förebygga problem i föräldra-barnrelationer.
www.studentlitteratur.se/33160

Kjell Fahlander, Göran Karlsson och Dagny Vikström (red.)
Demensboken
Demenssjukdomarnas olika ansikten presenteras genom såväl personporträtt och levnadsberättelser som i bokens faktaavsnitt. Författarna har genomgående strävat efter att uttrycka även medicinskt komplicerade fakta på vanlig svenska. I åtta uppdiktade men erfarenhetsbaserade levnadsöden guidas läsaren genom lika många yttringar av demenstillstånd och demenssjukdomar.
www.studentlitteratur.se/33259

Vanja Berggren och Martina Franck
Kvinnlig könsstympning
Kvinnor som har erfarenhet av könsstympning som flickor kommer dagligen i kontakt med svensk hälso- och sjukvård, socialtjänst och skolväsende, som mödravård-patienter, som mödrar och som experter. Hur kan vi samla kunskap för att bemötande och kompetens ska bli bättre? Vilka olika förklaringar finns till att traditionen fortsätter? Vad säger lagen? Syftet med denna bok är att ge svar på frågeställningarna ovan.
www.studentlitteratur.se/32898

Lena Dahlgren och Lennart Sauer (red.)
Att forska i socialt arbete
Denna antologi behandlar forskningsmetodik i relation till empiriska studier av det sociala arbetet. Här beskrivs allt från kunskapsteori och forskningsetik till forskningstraditioner och FoU-verksamheter på fältet.
www.studentlitteratur.se/32508

Ilde Eide och Tom Eide
Omvårdnadsorienterad kommunikation
Översättning: Anette Glad
Författarna utgår ifrån dialoger och berättelser som hämtats ur verkligheten, och presenterar och diskuterar ett brett spektrum av kommunikationsfärdigheter som man måste behärska som vårdgivare. Dessutom ges en grundläggande teoretisk vägledning. Denna reviderade utgåva har utökats med kapitel om förändringsvägledning, samarbete i grupp, kommunikation med barn och med äldre, psykologiska relationsteorier samt ett nyskrivet kapitel om kommunikationsetik.
Andra upplagan – www.studentlitteratur.se/6401

Vill du titta närmare på böckerna är du välkommen att beställa ett recensionsexemplar. Skicka e-post till susanne.borg-torn@studentlitteratur.se. Mer info finns på www.studentlitteratur.se.

Dokument & länkar