Årets Kurslitteraturpris till grundverk där naturvetenskap och omvårdnadsvetenskap förenas

Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla. I år går priset till ett kommande grundverk för sjuksköterskeutbildningen som omfattar titlarna Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi.

”Ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i sjuksköterskeutbildningen. Ett sådant helhetsgrepp har hittills saknats i svensk kurslitteratur”. Så låter delar av juryns motivering. Boken blir den första i sitt slag på svenska och redaktörsgruppen består av Anna Kristensson Ekvall, Christine Wann-Hansson, Anna Jansson och Jenny Rystedt – verksamma vid Lunds universitet, Malmö högskola och Karolinska universitetssjukhuset. De arbetar tillsammans med 82 författare för att förena naturvetenskap och omvårdnadsvetenskap och belysa vikten av samspel däremellan.

– Det är med största glädje vi tilldelar projektet Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi årets Kurslitteraturpris. Inte minst lyckas dessa läroböcker genom sin breda ansats lyfta fram vikten av teamsamverkan mellan de olika professionerna i vården, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Grundläggande redovisning av författarna Jan Marton, Niklas Sandell och Anna-Karin Stockenstrand. På ett utmärkt pedagogiskt vis guidas läsaren i denna bok inom externredovisningens teori och praktik. Den andra hederspristagaren är författarna Bengt Hanssons, Anne Landins, Radhlinah Aulins, Stefan Olanders, Mats Perssons och Urban Perssons bok Byggledning – projektering, produktion och förvaltning. En nytänkande läroboksserie med ambition att täcka byggprocessens alla skeden.

Årets Kurslitteraturpris delas under högtidliga former ut på Münchenbryggeriet i Stockholm den 18 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne. Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Stefan Persson, VD och juryns ordförande
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Citat

– Det är med största glädje vi tilldelar projektet Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi årets Kurslitteraturpris. Inte minst lyckas dessa läroböcker genom sin breda ansats lyfta fram vikten av teamsamverkan mellan de olika professionerna i vården.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur