Årets Kurslitteraturpris till inspirerande matematikbok

”För en klassisk men samtidigt nutida presentation av den flerdimensionella analysen”. Så låter delar av motiveringen till Kurslitteraturpriset som i år går till Flerdimensionell analys av Patrik Nordbeck och Jonas Månsson vid Lunds tekniska högskola. Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur.

Att öka matematikintresset har länge haft hög politisk prioritet och behovet av ny litteratur inom området har varit stort. Flerdimensionell analys är en innovativ grundbok i det svåra och viktiga ämnet analytisk matematik och den behandlar ämnet på ett tillgängligt såväl som grundligt sätt. Författarna Patrik Nordbeck och Jonas Månsson tar ett nytt grepp om det pedagogiska upplägget genom exempelvis illustrationer, vilket underlättar för att studenten ska kunna resonera kring matematiska begrepp.

– Det är med stor glädje vi tilldelar Flerdimensionell analys årets Kurslitteraturpris. Patrik Nordbeck och Jonas Månsson håller fast vid sin pedagogiska idé och lyckas tillgängliggöra ett komplext ämne utan att förenkla, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Den nya EU-rätten av Jörgen Hettne och Carl Fredrik Bergström. Boken, som är den första i sitt slag, tar ett samlat grepp om EU-rätten och dess allt större förekomst i juristutbildningen. Den andra hederspristagaren är Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad med redaktör Maria Henricson. Boken är den första heltäckande metodboken för sjuksköterskor som är skriven på svenska.

Årets Kurslitteraturpris delas under högtidliga former ut vid Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg den 27 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna. Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Citat

– Det är med stor glädje vi tilldelar Flerdimensionell analys årets Kurslitteraturpris. Patrik Nordbeck och Jonas Månsson håller fast vid sin pedagogiska idé och lyckas tillgängliggöra ett komplext ämne utan att förenkla.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.