Att inspirera skoltrötta

Ungdomar utan godkända grundskolebetyg är ett problem i Sverige. Att inspirera skoltrötta genom en personlig relation och skrivande är baserad på en grupp skoltrötta gymnasieelevers resa mot bäst betygsutveckling bland Göteborgs kommunala skolor. Bokens syfte är att ge konkreta tips i arbetet med omotiverade elever.

Varför är man skoltrött? Ungdomarna berättar om många skäl: frånvarande eller alkoholiserade föräldrar, eget missbruk, hemska minnen från barndomen. De kan vara vana vid att inte klara av skolan och att lärarna inte längre orkar bryr sig – inte på riktigt.

Att inspirera skoltrötta genom en personlig relation och skrivande skildrar hur en problemfylld gymnasieklass bryter sina invanda mönster. Nyckeln är ett alternativt synsätt på själva inlärningen. Stämningen i klassen är från början uppgiven med en negativ bild av skolan. Efterhand blir de motiverade att påverka sin situation och betygsutvecklingen blir en av de bästa bland Göteborgs kommunala skolor.

Boken är tänkt för pedagoger i grundskolan, kapitel för kapitel ges konkreta tips på hur man inspirerar ungdomar i besvärliga situationer. Martin Hugo, lektor vid Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping:

– Den här boken handlar om närvarande vuxna som tar ungdomar på allvar och vågar arbeta med ett innehåll som berör eleverna. Om vi vill ha en skola för alla måste skolan klara av att arrangera meningsfulla lärandesituationer. Då krävs det ibland annorlunda aktiviteter där nyckeln ofta är att utgå från ungdomars livsvärld.

Samira, en av de skoltrötta ungdomar som var väldigt engagerad i bokens tillblivelse:

– Att utveckla en negativ skolidentitet går väldigt snabbt. Man sätter sig själv i ett fack där man känner sig hemma. Och det kanske inte är det rätta facket. Då ska läraren vara där och bryta den negativa självkänslan man byggt upp i klassrummet.

Om författaren
Jonas Fröberg är författare och skådespelare – boken är ett samarbete mellan honom, forskaren Martin Hugo samt fem före detta gymnasieelever.

För ytterligare information kontakta
Sigrid Ekblad, fil. dr, förläggare lärarutbildning
Tel. 046-31 22 38, e-post sigrid.ekblad@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar kontakta
Lisbeth Linder, förlagsassistent Skola och lärarutbildning
Tel. 046-31 22 57, e-post lisbeth.linder@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den här boken handlar om närvarande vuxna som tar ungdomar på allvar och vågar arbeta med ett innehåll som berör eleverna. Om vi vill ha en skola för alla måste skolan klara av att arrangera meningsfulla lärandesituationer. Då krävs det ibland annorlunda aktiviteter där nyckeln ofta är att utgå från ungdomars livsvärld.
Martin Hugo, lektor vid Högskolan för Kommunikation och Lärande i Jönköping