Efter finanskrisen – ny reviderad upplaga av Sveriges mest sålda ekonomilärobok

Sveriges och världens ekonomi har de senaste åren genomgått stora förändringar. Finanskrisen är den djupaste sedan 1930-talets depression, de ekonomisk-politiska motmedlen är de mest omfattande någonsin och tron på marknadens rationalitet har fått sig en knäck. Dessa och andra förändringar har föranlett en trettonde upplaga av Sveriges mest sålda ekonomilärobok, Vår ekonomi. "När terrängen ändras måste kartan ritas om", säger författaren Klas Eklund.

Vår ekonomi, som gavs ut första gången 1987 och som har översatts till flera utländska språk, är uppdelad i tre delar. Den första är en grundkurs i mikroteori och behandlar de grundläggande resursfördelningsproblemen medan den andra, en inledning till makroteorin, handlar om hur en modern marknadsekonomi fungerar. Den tredje delen väver samman de två första och tillämpar dem på svenska och internationella förhållanden.

"Jag har försökt göra boken till en modern och verklighetsanpassad introduktion till ämnet samhällsekonomi och den svenska ekonomisk-politiska debatten", säger författaren Klas Eklund. Ambitionen har varit att framställningen ska vara enkel men samtidigt tämligen heltäckande.

I denna trettonde upplaga beskrivs finanskrisen ingående och författaren tar bland annat upp hur den har lett till statsfinansiella kriser och en kris i eurosamarbetet. Även ekonomins samspel med miljö och klimat behandlas utförligt.

"Klas Eklunds bok är en utmärkt introduktion till ekonomi och bör väcka intresse för ämnet hos många läsare", säger Riksbankschef Stefan Ingves om den nya upplagan. "Komplicerade ekonomiska samband beskrivs på ett lättbegripligt sätt och illustreras med konkreta exempel från svensk ekonomi. Klas Eklund levandegör både ämnet och flera färgstarka ekonomer".

Vår ekonomi, som Finansminister Anders Borg kallat "en pedagogisk klassiker", lämpar sig för utbildningar där en introduktion i nationalekonomi ingår. Det kan vara gymnasier, folkhögskolor, studiecirklar eller universitetsutbildningar för t.ex. lärare, jurister och läkare. Anställda vid företag, banker eller myndigheter där vidareutbildning i samhällsekonomi är viktigt är en annan målgrupp.

Vår ekonomi
har tidigare getts ut av Norstedts men utges från och med denna trettonde upplaga av Studentlitteratur.

Om författaren
Klas Eklund är seniorekonom på SEB och adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Tidigare har han bland annat arbetat i Finansdepartementet, varit rådgivare åt två statsministrar och EU-kommissionens ordförande och lett flera statliga utredningar. Han har prisbelönats för sin pedagogiska förmåga och har skrivit en rad böcker i ekonomiska frågor, bland annat om skatter, tillväxt, miljöekonomi och entreprenörskap.

För ytterligare information, intervju eller föreläsning med författaren kontakta
Lotte Larsen, marknadsansvarig Näringsliv och samhälle
Tel. 046-31 23 55, e-post lotte.larsen@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta
Pia Johansson, förlagsassistent
Tel. 046-31 22 02, e-post pia.johansson@studentlitteratur.se

Kort om boken
Vår ekonomi, ISBN 978 91 44 094564, 13:e uppl., 352 sidor, studentlitteratur.se/38156

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Media

Media

Citat

En pedagogisk klassiker.
Finansminister Anders Borg
Klas Eklunds bok är en utmärkt introduktion till ekonomi och bör väcka intresse för ämnet hos många läsare.
Riksbankschef Stefan Ingves