En bok för barnens bästa

Det komplexa sociala fenomenet föräldraalienation står i centrum i Studentlitteraturs Barnets rätt till familjeliv. Fenomenet, som kan förklaras som främmandegörande av en förälder, har omfattande effekter på familjers hälsa och barns utveckling och är inte ovanligt i svåra vårdnadskonflikter. Författaren Lena Hellblom Sjögren tar i sin bok upp svenska fallstudier av föräldraalienation och föreslår dessutom konkreta förändringar för att kunna tillvarata barnets bästa.

Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden, såsom sexuella övergrepp eller misshandel, avskiljs från en förälder som barnet haft en kärleksfull relation till, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Den här processen – som kan uppstå i samband med en konflikt mellan barnets båda föräldrar eller i fall där samhället är föräldrapart – brukar man kalla föräldraalienation. Processen kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv och Lena Hellblom Sjögren tar upp den till välbehövlig diskussion i sin bok Barnets rätt till familjeliv, som Studentlitteratur nu ger ut.

– Boken dokumenterar genom 25 svenska fallstudier kränkningar av barnets bästa och barnets rätt till båda sina föräldrar, säger Hans Klette, professor emeritus i straffrätt och f.d. ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. Den redovisade forskningen och empirin visar att det finns ett stort behov att ta sådana kränkningar på allvar inom socialtjänsten och rättsväsendet.

I boken föreslås tio konkreta förändringar för att skapa förutsättningar att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt att fritt, dvs. utan press och utifrån egna erfarenheter, få uttala sin egen mening – utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra.

Barnets rätt till familjeliv vänder sig till föräldrar och de som arbetar inom socialtjänsten, rättssystemet, vården och skolan och som kommer i kontakt med barn i vårdnadskonflikter. Det rör sig framför allt om yrkesgrupper som socialarbetare, poliser, åklagare, domare, advokater, psykologer, barnläkare, psykiatriker och medlare samt de som utbildar sig till dessa yrken.

– Alla behöver en högklassig, professionell specialistutbildning för att kunna handlägga dessa ofta svårbedömda fall för att barnens rättigheter ska kunna uppfyllas, säger Hans Klette. Denna bok är ett viktigt bidrag för att kunna uppnå dessa mål.

Om författaren:

Lena Hellblom Sjögren, leg. psykolog och fil.dr., arbetar som oberoende psykologisk utredare med nästan uteslutande komplicerade vårdnadsmål och sexualbrott. Mellan 2009 och 2011 innehade hon ett forskningsstipendium från Torsten Söderbergs Stiftelse vilket möjliggjorde Barnets rätt till familjeliv.

ISBN 9789144075426, 535 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Ann Wirsén Meurling, tel. 046-31 21 63, e-post: ann.meurling@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

 

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar