En bok om professionella organisationer – och myterna kring dem

Hur leds och styrs professionella organisationer? Är det professionella ideal eller är det effektivitet och kostnadsbesparingar som är viktigast? Vad spelar arbetsprocesser, strukturer och strategier för roll? Och behövs verkligen ledarskap? För att söka svar på dessa frågor har Johan Alvehus skrivit boken 4 myter om professionella organisationer som Studentlitteratur nu ger ut.

Tjänster och kunskap blir en alltmer dominerande del av arbetslivet och många av dagens organisationer betecknas, både av sig själva och av andra, som kunskapsintensiva och professionella. Även om det ligger en hel del i denna beskrivning av verkligheten kan det vara på sin plats att vara vaksam på de populära föreställningar, eller myter, som förekommer kring detta.

– En av mina övergripande ambitioner med boken är att ifrågasätta delar av det gängse styrnings- och ledarskapspratet inom området professionella tjänster, säger författaren Johan Alvehus. Jag har valt att formulera de ifrågasättanden jag gör i termer av ett antal myter om professionella serviceorganisationer. Med en ”myt” menar jag ett allmänt vedertaget sätt att se på ett visst fenomen, något som är förgivettaget och inte ifrågasätts.

De fyra myterna som författaren belyser, ifrågasätter och nyanserar är att: 1) Professionella serviceorganisationer är platta organisationer med låga inslag av byråkrati, 2) Professionellt arbete präglas av frihet och autonomi, 3) Professionella arbetare och professionellt arbete måste styras och 4) Professionella behöver ledarskap.

Bokens huvudtes är att det behövs mindre – inte mer – styrning och ledarskap och författaren pläderar att det faktiskt inte behövs en massa nya förändrings- och styrningsmodeller, att organisationer inte bör trimmas till sin allra smalaste form, att kvalitet inte kan eller behöver mätas i minsta detalj och att ledarskap är ett överskattat begrepp. Bokens slutsatser levereras i form av fyra motmyter.

4 myter om professionella organisationer vänder sig till studerande inom områdena organisation, management och ledarskap. Boken kan även ses som ett inlägg i debatten om hur professionella organisationer bör styras, vilket gör den intressant för såväl chefer som medarbetare inom den typen av organisationer.

Om författaren:

Johan Alvehus är ekonomie doktor och forskar inom området styrning och ledning av professionella organisationer. Han är verksam vid Institutionen för Service Management vid Lunds universitet.


För ytterligare kommentarer kontakta:
Susanne Lundholm, Förläggare Ekonomi
Tel: 046-31 21 21, e-post: susanne.lundholm@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar