En bred och mångfacetterad bild av waldorfpedagogiken

Det är snart hundra år sedan Rudolf Steiner lade grunden för waldorfpedagogiken. Sedan dess har den använts i tusentals skolor och förskolor världen över. Men vart står den idag? Och kan en reformpedagogik från början av förra seklet fortfarande vara relevant? För att ge en bred översikt av waldorfpedagogiken, från förskola till gymnasium, ger Studentlitteratur nu ut boken Waldorfpedagogik som är den första i sitt slag på över 40 år.

Waldorfpedagogiken, som bottnar i antroposofins människosyn, har funnits i Sverige i mer än 60 år och är idag den största alternativa pedagogiken inom det svenska skolväsendet.  Nyligen erhöll waldorflärarutbildningen ett särskilt statsbidrag av regeringen. Pedagogiken, som lägger lika stor vikt vid den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, har under åren och i sin konsekvens både inspirerat och utmanat, ibland även provocerat.

– Boken ger en mångfacetterad bild, där man får följa waldorfpedagogikens födelse 1919 och grunddragen i utvecklingen fram till idag, följa elevens resa genom årskurserna och ta del av de metodiska grunderna, säger författarna Christine och Örjan Liebendörfer, som båda har mångårig erfarenhet som waldorflärare på alla stadier. Vi har försökt ge en bred bild som kan inspirera till fortsatt läsning.

Författarna redogör för motiv ur den tolvåriga kursplanen och beskriver hur waldorfpedagogiken utformas i förskolan, special- och fritidspedagogiken samt vad som kännetecknar dess metodik, didaktik och människosyn. Boken innehåller dessutom ett rikt bildmaterial som ger exempel på den konstnärligt präglade undervisningen i såväl teoretiska som praktiska ämnen.

– Vi har ofta fått svara på frågor och många gånger har vi saknat en modern beskrivning att sätta i händerna på vänner, besökare på skolorna, politiker eller studenter på lärarutbildningar, säger författarna. Det här är vårt bidrag till en lösning på det problemet.

Boken vänder sig till waldorflärare, studenter inom området pedagogik och lärare och personer med intresse för waldorfpedagogikens verksamhet inom förskolan samt grund- och gymnasieskolan.

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar