En handfast introduktion till ett modernt lärande

Digitaliseringen av vårt samhälle har gått väldigt fort de senaste åren och skolan har haft svårt att hänga med. Även om det finns relativt gott om datorer och digitala lärverktyg på svenska skolor är det sämre med den faktiska användningen av dem. För att motivera och bidra till ett modernt lärande ger nu Studentlitteratur ut Webben i undervisningen, en stark introduktion till en undervisning i takt med digitalisering och pedagogisk forskning.

Enligt den nya läroplanen är det lärarnas uppgift att förse elever med den digitala kompetens som vårt moderna samhälle kräver ett visst mått av. Medan vissa pedagoger saknar de rent praktiska förutsättningarna i form av teknik och tid finns det andra som saknar kunskap och kompetens för att hjälpa eleverna att lyckas.

– Vi måste hela tiden försöka verka för att bedriva en modern och tidsenlig undervisning så att eleverna efter avslutad skolgång bland annat ska ha med den viktiga digitala kompetensen i ryggsäcken, säger författaren till Webben i undervisningen, Patricia Diaz. Syftet med boken är att presentera varför pedagoger bör och hur de rent konkret kan integrera IT och digitala medier i undervisningen.

Boken består av två delar där den första redogör för vilken roll IT har spelat och spelar i skolans värld. Den visar också på varför det är viktigt att använda IT i undervisningen men också i hur stor eller liten utsträckning detta faktiskt görs. Den andra delen innehåller en inspirerande genomgång av digitala verktyg och sociala medier och hur de kan användas i olika undervisningssammanhang med elever på högstadium och gymnasium. Läsaren får konkreta tips och praktiska förslag som har elevernas utveckling och lärande som mål.

– IT i skolan är här för att stanna, och jag har med egna ögon fått se vad det kan innebära när skolbarn får chansen att dra nytta av alla de pedagogiska vinster som moderna lärverktyg kan ge, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C), som har skrivit förordet till Webben i undervisningen och som dessutom har skrivit om boken på sin blogg (se http://annakarinhatt.se/blogg/en-angelagen-bok-dok-upp-i-brevladan/).

Till boken hör också en webbdel med filmer där författaren visar hur man kan komma igång med flera av de digitala verktyg som beskrivs i boken. Instruktioner för hur man får tillgång till webbmaterialet finns på bokomslagets insida.

Webben i undervisningen riktar sig till blivande och verksamma lärare, IT-pedagoger och skolledare. Boken kan med fördel även läsas av föräldrar som har barn som går i den svenska skolan idag samt av de elever som kommer att arbeta med de digitala verktygen.

Om författaren:

Patricia Diaz är språklärare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm och verksam som konsult, utbildare och föreläsare inom IT i undervisningen.

Sigrid Ekblad, Förläggare pedagogik, Fil. dr i litteraturvetenskap och teol. kand.

Tel: 046-31 22 38, e-post: sigrid.ekblad@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar