Första svenskskrivna världshistorien på 30 år

Den engelskspråkiga litteraturen har under lång tid varit dominerande när det gäller världshistoriska översikter. Inte sedan 1980-talet har det getts ut ett motsvarande verk på svenska. Den efterfrågade En samtidig världshistoria, som Studentlitteratur nu ger ut, behandlar hela världens historia, från mänsklighetens begynnelse fram till vår egen tid, utifrån ett helt nytt perspektiv.

Till skillnad från traditionella översiktsverk utgår skildringen från haven som världshistoriska utsiktspunkter. På så vis framhävs att vår tids skiljelinjer mellan stater och länder är moderna uppfinningar. Utifrån havens roll som antingen skiljande eller förenande behandlar boken världens historia med de sociala villkoren i fokus.

– Med orden En samtidig i bokens titel betonas att historikernas tolkningar av det förflutna är beroende av den egna samtiden, säger bokens huvudredaktör Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet. Ordet samtidighet syftar också på de historiska processer som på olika håll i världen ägde rum samtidigt, antingen som en följd av kommunikation och utbyten eller som en konsekvens av samhällenas inre förhållanden.

Verket är kronologiskt uppbyggt och indelat i sex delar. I varje del finns en inledande översikt av perioden varpå kapitel om Medelhavet, Indiska oceanen, Stilla havet, Nordsjön, Östersjön och Atlanten följer. Varje del har också ett fördjupningskapitel som underlag för seminariediskussioner. Boken är illustrerad och innehåller många specialritade, instruktiva kartor.

– Avsikten med En samtidig världshistoria är att ge grundläggande kunskaper i världens historia och samtidigt skapa förutsättningar för reflektion och diskussion om bakgrunden till samhällslivets förändringar, säger Maria Sjöberg.

Till boken finns en omfattande digital del med flera praktiska verktyg som gör den till en ovärderlig hjälp i förberedelserna inför föreläsningar och tentamina. När En samtidig världshistoria förra året erhöll Kurslitteraturprisets hederspris, var det bland annat med motiveringen att ”Maria Sjöberg och hennes medförfattare ger dagens studenter moderna verktyg för deras historieförståelse.”

Om redaktören och författarna:
Maria Sjöberg är professor i historia vid Göteborgs universitet och har skrivit En samtidig världshistoria tillsammans med ett fyrtiotal medförfattare. De många aktiva forskarna och lärarna som har bidragit till bokens innehåll kommer från en rad olika akademiska bakgrunder och lärosäten. Författargruppen består bland annat av historiker, arkeologer, språkvetare, religionshistoriker, etnologer och miljöforskare. Variationen av författare ger både bredd och djup åt verket. Medan världshistoriska översikter allt som oftast författas av män är könsfördelningen för En samtidig världshistoria relativt jämn.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Karin Palmkvist, förläggare humaniora
Tel: 046-31 21 45, e-post: karin.palmkvist@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Maria Sjöberg och hennes medförfattare ger dagens studenter moderna verktyg för deras historieförståelse.
Juryn Kurslitteraturprisets hederspris