Framtidens digitala läromedel från Studentlitteratur

Med digitala läromedel blir undervisningen mer effektiv och flexibel, vilket underlättar lärarens arbete och skapar nya vägar till kunskap. Nu öppnar Studentlitteratur upp fler möjligheter med sina läromedel för grundskolan och gymnasiet.

Alla övningar är kopplade direkt till kunskapskrav. På så vis får eleverna en bra vägledning i vad de behöver arbeta vidare med, och läraren kan sätta in punktinsatser där de mest behövs.

En av nyheterna till höstens terminsstart är att Studentlitteraturs läromedel mobilanpassas för att bli ännu mer lättillgängliga. Eleverna kan självklart påbörja sitt lärande i en enhet för att sedan snabbt hitta tillbaka till där man var i en annan.

Att övningsresultaten alltid sparas är en annan nyhet. Eleverna kan se vilka övningar de gjort, vilket resultat de fick och vilka övningar som finns kvar att göra. De får reda på om en övning bör göras om, eller om de kan gå vidare till nästa.

- Våra läromedel stöttar och underlättar för läraren och hjälper eleverna att nå resultat. Det är glädjande att allt fler ser styrkorna med att använda digitala resurser i klassrummet  fler vägar till kunskap vinner alla på, konstaterar Magnus Pettersson Roos, vVD och affärsutvecklingschef på Studentlitteratur.

Läs mer om vilka framtidens digitala läromedel är här.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Magnus Pettersson Roos, vVD och affärsutvecklingschef
Tel: 046-31 21 50, e-post: magnus.petterssonroos@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Citat

Våra läromedel stöttar och underlättar för läraren och hjälper eleverna att nå resultat. Det är glädjande att allt fler ser styrkorna med att använda digitala resurser i klassrummet - fler vägar till kunskap vinner alla på.
Magnus Pettersson Roos, vVD och affärsutvecklingschef på Studentlitteratur