Gedigen medicinsk grundbok tilldelas årets Kurslitteraturpris

Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla. I år går priset till den kommande medicinska grundboken Medicinsk mikrobiologi.

”För en mycket ambitiös, rikt illustrerad och pedagogiskt utformad lärobok”. Så låter delar av juryns motivering. Boken blir den första i sitt slag på svenska och förklarar på ett pedagogiskt vis grunderna i mikrobiologi och infektionsmedicin. Redaktionsgruppen, med Annelie Brauner i ledningen, tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet och har lyckats engagera landets främsta experter. Boken, med tillhörande digitala inlärningsverktyg, är tänkt att följa och fungera som stöd för studenterna under mikrobiologi- och immunologiavsnitten under läkarutbildningen.

– Det är med största glädje vi tilldelar Medicinsk mikrobiologi årets Kurslitteraturpris. Med sitt nytänkande angreppsätt kommer boken på bästa sätt att stötta de blivande läkarnas kunskapsutveckling inom området, säger Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är En samtidig världshistoria med Maria Sjöberg som redaktör. Boken utgår från haven som världshistoriska utsiktspunkter, en spegling av att vår tids gränser mellan stater och länder har en kort historia. Den andra hederspristagaren är Den nya organisationsboken av Johan Alvehus och Tommy Jensen. Boken tar sin utgångpunkt i ett helhetsperspektiv på organisationer och har som ambition att täcka organisationsteorins fundamentala delar men samtidigt lyfta in livsperspektivet.

Årets Kurslitteraturpris delas under högtidliga former ut på Grand Hôtel i Stockholm den 18 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna. Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Vill du veta mer om
Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Persson, VD Tfn 046-31 22 77 (direkt), 046-31 20 00 (vxl) eller mobil 0765-38 22 77. E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se 

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Citat

– Det är med största glädje vi tilldelar Medicinsk mikrobiologi årets Kurslitteraturpris. Med sitt nytänkande angreppsätt kommer boken på bästa sätt att stötta de blivande läkarnas kunskapsutveckling inom området.
Stefan Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur