Gränsöverskridande bok om management från Studentlitteratur

Att leda och ta ansvar för en verksamhet och de människor som arbetar i den – s.k. management – kan vara en komplex och utmanande uppgift. Men det kan också vara ett spännande och engagerande arbete. Då det länge saknats en bok som omfattar ledares ansvar för såväl verksamhet som människor är Studentlitteraturs Management – att leda verksamheter och människor ett synnerligen välkommet tillskott.

Med begreppet management, till skillnad från ledarskap, vill författarna Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad understryka att de som leder en organisation – eller någon del av den – inte bara leder människor utan också den verksamhet som bedrivs.

Management – att leda verksamheter och människor är förankrad i en klinisk forskningstradition och förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Boken innehåller dessutom många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra organisationer.

– Syftet med boken är att ge dem som leder eller kommer att leda, och därmed är eller blir ansvariga för verksamheter och människorna i dessa, effektiva begrepp, modeller och teorier, som ökar ledarnas förutsättningar att leda, underhålla och utveckla sina verksamheter, säger Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad. Begreppet management fångar in vad detta ansvar handlar om.

Efter att ha definierat och ingående presenterat olika perspektiv på management förklarar författarna begreppet affärsidé och redogör samtidigt för affärsidésynsättets fundament. Därefter behandlas hur management, med affärsidésynsättet som plattform, konstruktivt och effektivt kan förhålla sig till och hantera viktiga frågor, som mål och strategi, organisation och styrning, ledarskap, affärsutveckling och förändringsarbete.

Management – att leda verksamheter och människor är lämplig för kurser i management, ledarskap, strategi och organisation vid universitet och högskolor, men passar även för yrkesverksamma chefer och ledare eller för dem som är intresserade av ledningsfrågor. Boken ingår i Studentlitteraturs nya serie med introducerande böcker inom centrala företagsekonomiska områden.

Om författarna:
Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad är docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet. De har under många år arbetat som forskare och konsulter i frågor som gäller organisationers strategi, effektivitet och förnyelse och de har publicerat böcker om företagsekonomi, företagsledning och företagsadministration. 1985 startade de Bruzelius-Skärvad International (numera BSI & Partners).

För ytterligare information kontakta:
Susanne Lundholm, förläggare Studentlitteratur
Tel: 046-31 21 21, e-post: susanne.lundholm@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar