HR-forskning om registerkontroll vid rekrytering premieras

Christel Backman tilldelas utmärkelsen Årets HR-forskning för sin avhandling om den ökande användningen av belastningsregistret och hur det påverkar rekryterare. 

Pristagaren Christel Backman är verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon belönas för avhandlingen Criminal records in Sweden – regulation of access to criminal records and the use of criminal background checks by employers i vilken hon studerat den ökande användningen av belastningsregistret i Sverige, ett fenomen med konsekvenser för både dagens och morgondagens rekryteringspraktik.

– Med en självständig och kreativ ansats tar sig Christel an detta viktiga område och vår förhoppning är att hennes arbete kan uppmuntra fler till nytänkande beskrivningar och analyser av personalarbetets utmaningar, säger Sigrid Ekblad som är förläggare på Studentlitteratur och ingår i juryn.

Utmärkelsen Årets HR-forskning syftar till att lyfta fram viktig HR-forskning för en större publik och bidra till ökad professionalisering inom området. Bakom priset står Studentlitteratur, IPF (Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala Universitet), HR-föreningen och tidningen Personal & Ledarskap. Priset delas ut den 15 november i samband med Forskardagen 2012 som anordnas av HR-föreningen i samarbete med IPF och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Eira Andersson vid Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet tar i år emot ett hedersomnämnande för sin avhandling Malmens manliga mysterium – en interaktiv studie av kön och tradition i modernt gruvarbete om förändringsarbete i en mansdominerad organisation. 

Sigrid Ekblad, Förläggare Studentlitteratur
Tel. 046-31 22 38, e-post: sigrid.ekblad@studentlitteratur.se
Martin Rogberg, VD IPF (Institiutet för Personal- & Företagsutveckling)
Tel. 018-57 20 50, e-post: martin.rogberg@ipf.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Dokument & länkar

Citat

– Med en självständig och kreativ ansats tar sig Christel an detta viktiga område och vår förhoppning är att hennes arbete kan uppmuntra fler till nytänkande beskrivningar och analyser av personalarbetets utmaningar
Sigrid Ekblad, förläggare på Studentlitteratur, ingår i juryn