Innovativa tjänster skapar tillväxt

Hur kan det kan komma sig att företag som YouTube, Facebook, Skype eller Spotify efter några få år är värderade till flera miljarder kronor? Svaret är innovativa tjänster och det är dessa som just nu skapar tillväxt i Sveriges ekonomi. Ämnet är högaktuellt och i dagarna ges den första forskningsbaserade översikten ut på svenska, Tjänsteinnovation, av Studentlitteratur.

Få matkassen hem, ordna bankärenden, städa huset eller sköta trädgården. Idag finns ett brett utbud av tjänsteinnovationer som inriktat sig på att förenkla vardagsbestyr för privatpersoner.  Också stora industriföretag som Ericsson, Tetra Pak och SKF intresserar sig allt mer för tjänster och EU satsar 80 miljarder euro på tjänsteinnovation. Trenden är tydlig: tjänster är den del av ekonomin som växer mest och där utvecklingen går fortast.

– En tjänsteinnovation avser det nya värde som en användare upplever. Det är alltså en ny, eller förbättrad, värdeskapande process där användaren är en viktig samskapare. Till exempel en lösning som underlättar vardagslivet för någon, förklarar Anders Gustafsson, som tillsammans med Per Kristensson och Lars Witell skrivit boken.

I Tjänsteinnovation förklarar de hur innovationer kan stimuleras och realiseras, hur företag och organisationer kan arbeta med nya tjänstebaserade affärsmodeller samt kritiska framgångsfaktorer. Innebär det att den traditionella varan nu är död?

Tvärtom, varor är fortfarande mycket viktiga, säger Per Kristensson. Många företag tillverkar bra produkter men det är långt ifrån alla som löser kundernas problem. För att klara konkurrensen kan en produkt vara grunden, men man måste i regel tillföra ytterligare kompetens för att för att göra kunden en tjänst och bli framgångsrik på en marknad. Tjänster uppstår när värde skapas för kunderna.

Tjänsteinnovation är resultatet av flera olika forskningsprojekt kring tjänster, innovation och kundbeteende. Då det idag är långt ifrån bara utvecklingsavdelningar som sysslar med innovationsfrågor, har boken många tillämpningsområden.

– Tjänsteinnovation står högt på agendan både för företag och för offentlig sektor. Den här boken hjälper alla som arbetar med innovationsfrågor att tänka kring tjänster och innovation, säger Peter Svensson, handläggare på Vinnova.

Om författarna

Per Kristensson är professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet där han forskar och undervisar om konsumentbeteende och innovation.

Anders Gustafsson är professor i företagsekonomi och verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet. Hans forskning har huvudsakligen handlat om tjänster, innovation och kundbeteenden.

Lars Witell är professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet samt verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet. Hans forskning handlar om tjänster, innovation och marknadsföring.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Ola Håkansson, Förläggare Ekonomi
Tel: 046-31 21 66, e-post: ola.hakansson@studentlitteratur.se

Läs mer om boken på: www.studentlitteratur.se/#9789144095127/Tjänsteinnovation 

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar